yüzmek fiilinin çekimleri

Anlam
yüzmek sözlük anlamı
  1. Kol, bacak, yüzgeç vb. organların özel hareketleriyle su yüzeyinde veya su içinde ilerlemek, durmak
  2. Yüzme sporu yapmak
  3. Bir sıvının yüzeyinde batmadan durmak
  4. Herhangi bir durumun en aşırı derecesinde olmak
  5. Dalgalanmak
  6. Herhangi bir şeyle üzeri kaplanmak, bir şeye bulanmak

Şimdiki Zaman
yüzmek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yüzüyorum yüzmüyorum yüzüyormuyum? yüzmüyor muyum?
Sen yüzüyorsun yüzmüyorsun yüzüyormusun? yüzmüyor musun?
O yüzüyor yüzmüyor yüzüyor? yüzmüyor mu?
Biz yüzüyoruz yüzmüyoruz yüzüyormuyuz? yüzmüyor muyuz?
Siz yüzüyorsunuz yüzmüyorsunuz yüzüyormusunuz? yüzmüyor musunuz?
Onlar yüzüyorlar yüzmüyorlar yüzüyorlar mı? yüzmüyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
yüzmek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yüzm yüzmedim yüzdüm mü? yüzmedim mi?
Sen yüzn yüzmedin yüzdün mü? yüzmedin mi?
O yüz yüzmedi yüz mü? yüzmedi mi?
Biz yüzk yüzmedik yüzdük mü? yüzmedik mi?
Siz yüznüz yüzmediniz yüznüz mü? yüzmediniz mi?
Onlar yüzler yüzmediler yüzler mi? yüzmediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
yüzmek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yüzmüşüm yüzmemişim yüzmüş müyüm? yüzmemiş miyim?
Sen yüzmüşün yüzmemişin yüzmüş müsün? yüzmemiş misin?
O yüzmüş yüzmemiş yüzmüş mü? yüzmemiş mi?
Biz yüzmüşüz yüzmemişiz yüzmüş müyüz? yüzmemiş miyiz?
Siz yüzmüşünüz yüzmemişiniz yüzmüşüz mü? yüzmemiş misiniz?
Onlar yüzmüşler yüzmemişler yüzmüşler mi? yüzmemişler mi?

Gelecek Zaman
yüzmek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yüzeceğim yüzmeyeceğim yüzecek miyim? yüzmeyecek miyim?
Sen yüzeceksin yüzmeyeceksin yüzecek misin? yüzmeyecek misin?
O yüzecek yüzmeyecek yüzecek mi? yüzmeyecek mi?
Biz yüzeceğiz yüzmeyeceğiz yüzecek miyiz? yüzmeyecek miyiz?
Siz yüzeceksiniz yüzmeyeceksiniz yüzecek misiniz? yüzmeyecek misiniz?
Onlar yüzecekler yüzmeyecekler yüzecekler mi? yüzmeyecekler mi?

Geniş Zaman
yüzmek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yüzerim yüzmem yüzer miyim? yüzmez miyim?
Sen yüzersin yüzmezsin yüzer misin? yüzmez misin?
O yüzer yüzmez yüzer mi? yüzmez mi?
Biz yüzeriz yüzmeyiz yüzer miyiz? yüzmez miyiz?
Siz yüzersiniz yüzmezsiniz yüzer misiniz? yüzmez misiniz?
Onlar yüzerler yüzmezler yüzerler mi? yüzmezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
yüzmek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yüzüyordum yüzmüyordum yüzüyor muydum? yüzmüyor muydum?
Sen yüzüyordun yüzmüyordun yüzüyor muydun? yüzmüyor muydun?
O yüzüyordu yüzmüyordu yüzüyor muydu? yüzmüyor muydu?
Biz yüzüyorduk yüzmüyorduk yüzüyor muyduk? yüzmüyor muyduk?
Siz yüzüyordunuz yüzmüyordunuz yüzüyor muydunuz? yüzmüyor muydunuz?
Onlar yüzüyordular yüzmüyordular yüzüyorlar mıydı? yüzmüyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
yüzmek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yüzermişim yüzmezmişim yüzer miymişim? yüzmez miymişim?
Sen yüzermişsin yüzmezmişsin yüzer miymişsin? yüzmez miymişsin?
O yüzermiş yüzmezmiş yüzer miymiş? yüzmez miymiş?
Biz yüzermişiz yüzmezmişiz yüzer miymişiz? yüzmez miymişiz?
Siz yüzermişsiniz yüzmezmişsiniz yüzer miymişsiniz? yüzmez miymişsiniz?
Onlar yüzermişler yüzmezmişler yüzer miymişler? yüzmez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
yüzmek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yüzüyormuşum yüzmüyormuşum yüzüyor muymuşum? yüzmüyor muymuşum?
Sen yüzüyormuşsun yüzmüyormuşsun yüzüyor muymuşsun? yüzmüyor muymuşsun?
O yüzüyormuş yüzmüyormuş yüzüyor muymuş? yüzmüyor muymuş?
Biz yüzüyormuşuz yüzmüyormuşuz yüzüyor muymuşuz? yüzmüyor muymuşuz?
Siz yüzüyormuşsunuz yüzmüyormuşsunuz yüzüyor muymuşsunuz? yüzmüyor muymuşsunuz?
Onlar yüzüyormuşlar yüzmüyormuşlar yüzüyorlar mıymış? yüzmüyorlar mıymış?