yürümek fiilinin çekimleri

Anlam
yürümek sözlük anlamı
 1. Adım atarak ilerlemek, gitmek
 2. Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
 3. Çocuk ayakları üzerinde gezecek duruma gelmek
 4. Yayan gezmek, yayan gitmek
 5. Yol almak
 6. Bir yere gelmek, bir yere ulaşmak, kaplamak
 7. Üzerine doğru gitmek, akın etmek, saldırmak, hücum etmek
 8. Faiz, hesap edilmek, işlemek
 9. Geçmek, ilerlemek, değişmek
 10. Bir işte ileri gitmek
 11. Gereği gibi yapılmak veya ilerlemek
 12. Ölmek

Şimdiki Zaman
yürümek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yürüyorum yürümüyorum yürüyormuyum? yürümüyor muyum?
Sen yürüyorsun yürümüyorsun yürüyormusun? yürümüyor musun?
O yürüyor yürümüyor yürüyor? yürümüyor mu?
Biz yürüyoruz yürümüyoruz yürüyormuyuz? yürümüyor muyuz?
Siz yürüyorsunuz yürümüyorsunuz yürüyormusunuz? yürümüyor musunuz?
Onlar yürüyorlar yürümüyorlar yürüyorlar mı? yürümüyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
yürümek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yürüm yürümedim yürüdüm mü? yürümedim mi?
Sen yürün yürümedin yürüdün mü? yürümedin mi?
O yürü yürümedi yürü mü? yürümedi mi?
Biz yürük yürümedik yürüdük mü? yürümedik mi?
Siz yürünüz yürümediniz yürünüz mü? yürümediniz mi?
Onlar yürüler yürümediler yürüler mi? yürümediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
yürümek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yürümüşüm yürümemişim yürümüş müyüm? yürümemiş miyim?
Sen yürümüşün yürümemişin yürümüş müsün? yürümemiş misin?
O yürümüş yürümemiş yürümüş mü? yürümemiş mi?
Biz yürümüşüz yürümemişiz yürümüş müyüz? yürümemiş miyiz?
Siz yürümüşünüz yürümemişiniz yürümüşüz mü? yürümemiş misiniz?
Onlar yürümüşler yürümemişler yürümüşler mi? yürümemişler mi?

Gelecek Zaman
yürümek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yürüyeceğim yürümeyeceğim yürüyecek miyim? yürümeyecek miyim?
Sen yürüyeceksin yürümeyeceksin yürüyecek misin? yürümeyecek misin?
O yürüyecek yürümeyecek yürüyecek mi? yürümeyecek mi?
Biz yürüyeceğiz yürümeyeceğiz yürüyecek miyiz? yürümeyecek miyiz?
Siz yürüyeceksiniz yürümeyeceksiniz yürüyecek misiniz? yürümeyecek misiniz?
Onlar yürüyecekler yürümeyecekler yürüyecekler mi? yürümeyecekler mi?

Geniş Zaman
yürümek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yürürüm yürümem yürür müyüm? yürümez miyim?
Sen yürürsün yürümezsin yürür müsün? yürümez misin?
O yürür yürümez yürür mü? yürümez mi?
Biz yürürüz yürümeyiz yürür müyüz? yürümez miyiz?
Siz yürürsünüz yürümezsiniz yürür müsünüz? yürümez misiniz?
Onlar yürürler yürümezler yürürler mi? yürümezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
yürümek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yürüyordum yürümüyordum yürüyor muydum? yürümüyor muydum?
Sen yürüyordun yürümüyordun yürüyor muydun? yürümüyor muydun?
O yürüyordu yürümüyordu yürüyor muydu? yürümüyor muydu?
Biz yürüyorduk yürümüyorduk yürüyor muyduk? yürümüyor muyduk?
Siz yürüyordunuz yürümüyordunuz yürüyor muydunuz? yürümüyor muydunuz?
Onlar yürüyordular yürümüyordular yürüyorlar mıydı? yürümüyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
yürümek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yürürmüşüm yürümezmişim yürürymüşüm? yürümez miymişim?
Sen yürürmüşsün yürümezmişsin yürürymüşsün? yürümez miymişsin?
O yürürmüş yürümezmiş yürürymüş? yürümez miymiş?
Biz yürürmüşüz yürümezmişiz yürürymüşüz? yürümez miymişiz?
Siz yürürmüşsünüz yürümezmişsiniz yürürymüşsünüz? yürümez miymişsiniz?
Onlar yürürmüşler yürümezmişler yürürymüşler? yürümez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
yürümek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yürüyormuşum yürümüyormuşum yürüyor muymuşum? yürümüyor muymuşum?
Sen yürüyormuşsun yürümüyormuşsun yürüyor muymuşsun? yürümüyor muymuşsun?
O yürüyormuş yürümüyormuş yürüyor muymuş? yürümüyor muymuş?
Biz yürüyormuşuz yürümüyormuşuz yürüyor muymuşuz? yürümüyor muymuşuz?
Siz yürüyormuşsunuz yürümüyormuşsunuz yürüyor muymuşsunuz? yürümüyor muymuşsunuz?
Onlar yürüyormuşlar yürümüyormuşlar yürüyorlar mıymış? yürümüyorlar mıymış?