yıkamak fiilinin çekimleri

Anlam
yıkamak sözlük anlamı
  1. Su veya başka bir sıvı kullanarak bir şeyi temizlemek
  2. Çözünmeyen bir çökeltiden ayrılması istenen suda çözünür maddeleri, yıkama yoluyla temizlemek

Şimdiki Zaman
yıkamak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yıkıyorum yıkamıyorum yıkıyormuyum? yıkamıyor muyum?
Sen yıkıyorsun yıkamıyorsun yıkıyormusun? yıkamıyor musun?
O yıkıyor yıkamıyor yıkıyor? yıkamıyor mu?
Biz yıkıyoruz yıkamıyoruz yıkıyormuyuz? yıkamıyor muyuz?
Siz yıkıyorsunuz yıkamıyorsunuz yıkıyormusunuz? yıkamıyor musunuz?
Onlar yıkıyorlar yıkamıyorlar yıkıyorlar mı? yıkamıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
yıkamak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yıkam yıkamam yıkadım mı? yıkamadım mı?
Sen yıkan yıkaman yıkadın mı? yıkamadın mı?
O yıka yıkama yıka mı? yıkama mı?
Biz yıkak yıkamak yıkadık mı? yıkamadık mı?
Siz yıkanız yıkamanız yıkanız mı? yıkamadınız mı?
Onlar yıkalar yıkamalar yıkalar mı? yıkamadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
yıkamak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yıkamışım yıkamamışım yıkamış mıyım? yıkamamış mıyım?
Sen yıkamışın yıkamamışın yıkamış mısın? yıkamamış mısın?
O yıkamış yıkamamış yıkamış mı? yıkamamış mı?
Biz yıkamışız yıkamamışız yıkamış mıyız? yıkamamış mıyız?
Siz yıkamışınız yıkamamışınız yıkamışız mı? yıkamamış mısınız?
Onlar yıkamışlar yıkamamışlar yıkamışlar mı? yıkamamışlar mı?

Gelecek Zaman
yıkamak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yıkayacağım yıkamayacağım yıkayacak mıyım? yıkamayacak mıyım?
Sen yıkayacaksın yıkamayacaksın yıkayacak mısın? yıkamayacak mısın?
O yıkayacak yıkamayacak yıkayacak mı? yıkamayacak mı?
Biz yıkayacağız yıkamayacağız yıkayacak mıyız? yıkamayacak mıyız?
Siz yıkayacaksınız yıkamayacaksınız yıkayacak mısınız? yıkamayacak mısınız?
Onlar yıkayacaklar yıkamayacaklar yıkayacaklar mı? yıkamayacaklar mı?

Geniş Zaman
yıkamak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yıkarım yıkamam yıkar mıyım? yıkamaz mıyım?
Sen yıkarsın yıkamazsın yıkar mısın? yıkamaz mısın?
O yıkar yıkamaz yıkar mı? yıkamaz mı?
Biz yıkarız yıkamayız yıkar mıyız? yıkamaz mıyız?
Siz yıkarsınız yıkamazsınız yıkar mısınız? yıkamaz mısınız?
Onlar yıkarlar yıkamazlar yıkarlar mı? yıkamazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
yıkamak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yıkıyordum yıkamıyordum yıkıyor muydum? yıkamıyor muydum?
Sen yıkıyordun yıkamıyordun yıkıyor muydun? yıkamıyor muydun?
O yıkıyordu yıkamıyordu yıkıyor muydu? yıkamıyor muydu?
Biz yıkıyorduk yıkamıyorduk yıkıyor muyduk? yıkamıyor muyduk?
Siz yıkıyordunuz yıkamıyordunuz yıkıyor muydunuz? yıkamıyor muydunuz?
Onlar yıkıyordular yıkamıyordular yıkıyorlar mıydı? yıkamıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
yıkamak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yıkarmışım yıkamazmışım yıkarymışım? yıkamazymışım?
Sen yıkarmışsın yıkamazmışsın yıkarymışsın? yıkamazymışsın?
O yıkarmış yıkamazmış yıkarymış? yıkamazymış?
Biz yıkarmışız yıkamazmışız yıkarymışız? yıkamazymışız?
Siz yıkarmışsınız yıkamazmışsınız yıkarymışsınız? yıkamazymışsınız?
Onlar yıkarmışlar yıkamazmışlar yıkarymışlar? yıkamazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
yıkamak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yıkıyormuşum yıkamıyormuşum yıkıyor muymuşum? yıkamıyor muymuşum?
Sen yıkıyormuşsun yıkamıyormuşsun yıkıyor muymuşsun? yıkamıyor muymuşsun?
O yıkıyormuş yıkamıyormuş yıkıyor muymuş? yıkamıyor muymuş?
Biz yıkıyormuşuz yıkamıyormuşuz yıkıyor muymuşuz? yıkamıyor muymuşuz?
Siz yıkıyormuşsunuz yıkamıyormuşsunuz yıkıyor muymuşsunuz? yıkamıyor muymuşsunuz?
Onlar yıkıyormuşlar yıkamıyormuşlar yıkıyorlar mıymış? yıkamıyorlar mıymış?