yatmak fiilinin çekimleri

Anlam
yatmak sözlük anlamı
 1. Bir yere veya bir şeyin üzerine boylu boyunca uzanmak
 2. Uyumak veya dinlenmek için yatağa girmek
 3. Yatay veya yataya yakın bir duruma gelmek, eğilmek
 4. Geceyi geçirmek üzere bir yerde kalmak
 5. Boş yere beklemek
 6. İşlemez, çalışmaz durumda kalmak
 7. Bir özellik kazanmak için bir şeyin içinde beklemek
 8. Belli bir süreyi cezaevinde geçirmek
 9. Ölü gömülmüş olmak
 10. Düz bir duruma gelmek, düzleşmek
 11. Cinsel ilişkide bulunmak
 12. Bir düşünceyi veya bir öneriyi benimsemek, razı olmak
 13. Heves etmek, eğilmek
 14. Bulunmak, var olmak
 15. Olumsuz veya başarısız bir sonuç almak
 16. İşsiz kalmak, çalışmamak
 17. Bilerek yenilmek, şike yapmak

Şimdiki Zaman
yatmak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yatıyorum yatmıyorum yatıyormuyum? yatmıyor muyum?
Sen yatıyorsun yatmıyorsun yatıyormusun? yatmıyor musun?
O yatıyor yatmıyor yatıyor? yatmıyor mu?
Biz yatıyoruz yatmıyoruz yatıyormuyuz? yatmıyor muyuz?
Siz yatıyorsunuz yatmıyorsunuz yatıyormusunuz? yatmıyor musunuz?
Onlar yatıyorlar yatmıyorlar yatıyorlar mı? yatmıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
yatmak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yatm yatmam yattım mı? yatmadım mı?
Sen yatn yatman yattın mı? yatmadın mı?
O yat yatma yat mı? yatma mı?
Biz yatk yatmak yattık mı? yatmadık mı?
Siz yatnız yatmanız yatnız mı? yatmadınız mı?
Onlar yatlar yatmalar yatlar mı? yatmadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
yatmak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yatmışım yatmamışım yatmış mıyım? yatmamış mıyım?
Sen yatmışın yatmamışın yatmış mısın? yatmamış mısın?
O yatmış yatmamış yatmış mı? yatmamış mı?
Biz yatmışız yatmamışız yatmış mıyız? yatmamış mıyız?
Siz yatmışınız yatmamışınız yatmışız mı? yatmamış mısınız?
Onlar yatmışlar yatmamışlar yatmışlar mı? yatmamışlar mı?

Gelecek Zaman
yatmak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yatacağım yatmayacağım yatacak mıyım? yatmayacak mıyım?
Sen yatacaksın yatmayacaksın yatacak mısın? yatmayacak mısın?
O yatacak yatmayacak yatacak mı? yatmayacak mı?
Biz yatacağız yatmayacağız yatacak mıyız? yatmayacak mıyız?
Siz yatacaksınız yatmayacaksınız yatacak mısınız? yatmayacak mısınız?
Onlar yatacaklar yatmayacaklar yatacaklar mı? yatmayacaklar mı?

Geniş Zaman
yatmak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yatarım yatmam yatar mıyım? yatmaz mıyım?
Sen yatarsın yatmazsın yatar mısın? yatmaz mısın?
O yatar yatmaz yatar mı? yatmaz mı?
Biz yatarız yatmayız yatar mıyız? yatmaz mıyız?
Siz yatarsınız yatmazsınız yatar mısınız? yatmaz mısınız?
Onlar yatarlar yatmazlar yatarlar mı? yatmazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
yatmak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yatıyordum yatmıyordum yatıyor muydum? yatmıyor muydum?
Sen yatıyordun yatmıyordun yatıyor muydun? yatmıyor muydun?
O yatıyordu yatmıyordu yatıyor muydu? yatmıyor muydu?
Biz yatıyorduk yatmıyorduk yatıyor muyduk? yatmıyor muyduk?
Siz yatıyordunuz yatmıyordunuz yatıyor muydunuz? yatmıyor muydunuz?
Onlar yatıyordular yatmıyordular yatıyorlar mıydı? yatmıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
yatmak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yatarmışım yatmazmışım yatarymışım? yatmazymışım?
Sen yatarmışsın yatmazmışsın yatarymışsın? yatmazymışsın?
O yatarmış yatmazmış yatarymış? yatmazymış?
Biz yatarmışız yatmazmışız yatarymışız? yatmazymışız?
Siz yatarmışsınız yatmazmışsınız yatarymışsınız? yatmazymışsınız?
Onlar yatarmışlar yatmazmışlar yatarymışlar? yatmazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
yatmak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yatıyormuşum yatmıyormuşum yatıyor muymuşum? yatmıyor muymuşum?
Sen yatıyormuşsun yatmıyormuşsun yatıyor muymuşsun? yatmıyor muymuşsun?
O yatıyormuş yatmıyormuş yatıyor muymuş? yatmıyor muymuş?
Biz yatıyormuşuz yatmıyormuşuz yatıyor muymuşuz? yatmıyor muymuşuz?
Siz yatıyormuşsunuz yatmıyormuşsunuz yatıyor muymuşsunuz? yatmıyor muymuşsunuz?
Onlar yatıyormuşlar yatmıyormuşlar yatıyorlar mıymış? yatmıyorlar mıymış?