yapmak fiilinin çekimleri

Anlam
yapmak sözlük anlamı
 1. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek
 2. Olmasına yol açmak
 3. Yol almak
 4. Onarmak, tamir etmek
 5. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek
 6. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek
 7. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek
 8. Düzenli bir duruma getirmek
 9. Üretmek
 10. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak
 11. Salgılamak, çıkarmak
 12. Dışkı çıkarmak
 13. Gerçekleştirmek
 14. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek
 15. Evlendirmek
 16. Bir durum yaratmak
 17. Edinmek, sahip olmak
 18. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek
 19. Davranmak, hareket etmek
 20. Olmak

Şimdiki Zaman
yapmak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yapıyorum yapmıyorum yapıyormuyum? yapmıyor muyum?
Sen yapıyorsun yapmıyorsun yapıyormusun? yapmıyor musun?
O yapıyor yapmıyor yapıyor? yapmıyor mu?
Biz yapıyoruz yapmıyoruz yapıyormuyuz? yapmıyor muyuz?
Siz yapıyorsunuz yapmıyorsunuz yapıyormusunuz? yapmıyor musunuz?
Onlar yapıyorlar yapmıyorlar yapıyorlar mı? yapmıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
yapmak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yapm yapmam yaptım mı? yapmadım mı?
Sen yapn yapman yaptın mı? yapmadın mı?
O yap yapma yap mı? yapma mı?
Biz yapk yapmak yaptık mı? yapmadık mı?
Siz yapnız yapmanız yapnız mı? yapmadınız mı?
Onlar yaplar yapmalar yaplar mı? yapmadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
yapmak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yapmışım yapmamışım yapmış mıyım? yapmamış mıyım?
Sen yapmışın yapmamışın yapmış mısın? yapmamış mısın?
O yapmış yapmamış yapmış mı? yapmamış mı?
Biz yapmışız yapmamışız yapmış mıyız? yapmamış mıyız?
Siz yapmışınız yapmamışınız yapmışız mı? yapmamış mısınız?
Onlar yapmışlar yapmamışlar yapmışlar mı? yapmamışlar mı?

Gelecek Zaman
yapmak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yapacağım yapmayacağım yapacak mıyım? yapmayacak mıyım?
Sen yapacaksın yapmayacaksın yapacak mısın? yapmayacak mısın?
O yapacak yapmayacak yapacak mı? yapmayacak mı?
Biz yapacağız yapmayacağız yapacak mıyız? yapmayacak mıyız?
Siz yapacaksınız yapmayacaksınız yapacak mısınız? yapmayacak mısınız?
Onlar yapacaklar yapmayacaklar yapacaklar mı? yapmayacaklar mı?

Geniş Zaman
yapmak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yaparım yapmam yapar mıyım? yapmaz mıyım?
Sen yaparsın yapmazsın yapar mısın? yapmaz mısın?
O yapar yapmaz yapar mı? yapmaz mı?
Biz yaparız yapmayız yapar mıyız? yapmaz mıyız?
Siz yaparsınız yapmazsınız yapar mısınız? yapmaz mısınız?
Onlar yaparlar yapmazlar yaparlar mı? yapmazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
yapmak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yapıyordum yapmıyordum yapıyor muydum? yapmıyor muydum?
Sen yapıyordun yapmıyordun yapıyor muydun? yapmıyor muydun?
O yapıyordu yapmıyordu yapıyor muydu? yapmıyor muydu?
Biz yapıyorduk yapmıyorduk yapıyor muyduk? yapmıyor muyduk?
Siz yapıyordunuz yapmıyordunuz yapıyor muydunuz? yapmıyor muydunuz?
Onlar yapıyordular yapmıyordular yapıyorlar mıydı? yapmıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
yapmak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yaparmışım yapmazmışım yaparymışım? yapmazymışım?
Sen yaparmışsın yapmazmışsın yaparymışsın? yapmazymışsın?
O yaparmış yapmazmış yaparymış? yapmazymış?
Biz yaparmışız yapmazmışız yaparymışız? yapmazymışız?
Siz yaparmışsınız yapmazmışsınız yaparymışsınız? yapmazymışsınız?
Onlar yaparmışlar yapmazmışlar yaparymışlar? yapmazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
yapmak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben yapıyormuşum yapmıyormuşum yapıyor muymuşum? yapmıyor muymuşum?
Sen yapıyormuşsun yapmıyormuşsun yapıyor muymuşsun? yapmıyor muymuşsun?
O yapıyormuş yapmıyormuş yapıyor muymuş? yapmıyor muymuş?
Biz yapıyormuşuz yapmıyormuşuz yapıyor muymuşuz? yapmıyor muymuşuz?
Siz yapıyormuşsunuz yapmıyormuşsunuz yapıyor muymuşsunuz? yapmıyor muymuşsunuz?
Onlar yapıyormuşlar yapmıyormuşlar yapıyorlar mıymış? yapmıyorlar mıymış?