uyumak fiilinin çekimleri

Anlam
uyumak sözlük anlamı
  1. Uyku durumunda olmak
  2. İlaç etkisiyle ağrı duymayacak kadar derin uykuya dalmak
  3. İşlem görmemek, durgun kalmak, el sürülmemek
  4. Çevresindeki olayları fark etmemek, görmemek

Şimdiki Zaman
uyumak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben uyuyorum uyumıyorum uyuyormuyum? uyumıyor muyum?
Sen uyuyorsun uyumıyorsun uyuyormusun? uyumıyor musun?
O uyuyor uyumıyor uyuyor? uyumıyor mu?
Biz uyuyoruz uyumıyoruz uyuyormuyuz? uyumıyor muyuz?
Siz uyuyorsunuz uyumıyorsunuz uyuyormusunuz? uyumıyor musunuz?
Onlar uyuyorlar uyumıyorlar uyuyorlar mı? uyumıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
uyumak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben uyudum uyumam uyudum mu? uyumadım mı?
Sen uyudun uyuman uyudun mu? uyumadın mı?
O uyudu uyuma uyudu mu? uyuma mı?
Biz uyuduk uyumak uyuduk mu? uyumadık mı?
Siz uyudunuz uyumanız uyudunuz mu? uyumadınız mı?
Onlar uyudular uyumalar uyudular mı? uyumadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
uyumak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben uyumuşum uyumamışım uyumuş muyum? uyumamış mıyım?
Sen uyumuşun uyumamışın uyumuş musun? uyumamış mısın?
O uyumuş uyumamış uyumuş mu? uyumamış mı?
Biz uyumuşuz uyumamışız uyumuş muyuz? uyumamış mıyız?
Siz uyumuşunuz uyumamışınız uyumuşuz mu? uyumamış mısınız?
Onlar uyumuşlar uyumamışlar uyumuşlar mı? uyumamışlar mı?

Gelecek Zaman
uyumak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben uyuyacağım uyumayacağım uyuyacak mıyım? uyumayacak mıyım?
Sen uyuyacaksın uyumayacaksın uyuyacak mısın? uyumayacak mısın?
O uyuyacak uyumayacak uyuyacak mı? uyumayacak mı?
Biz uyuyacağız uyumayacağız uyuyacak mıyız? uyumayacak mıyız?
Siz uyuyacaksınız uyumayacaksınız uyuyacak mısınız? uyumayacak mısınız?
Onlar uyuyacaklar uyumayacaklar uyuyacaklar mı? uyumayacaklar mı?

Geniş Zaman
uyumak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben uyurum uyumam uyur muyum? uyumaz mıyım?
Sen uyursun uyumazsın uyur musun? uyumaz mısın?
O uyur uyumaz uyur mu? uyumaz mı?
Biz uyuruz uyumayız uyur muyuz? uyumaz mıyız?
Siz uyursunuz uyumazsınız uyur musunuz? uyumaz mısınız?
Onlar uyurlar uyumazlar uyurlar mı? uyumazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
uyumak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben uyuyordum uyumuyordum uyuyor muydum? uyumuyor muydum?
Sen uyuyordun uyumuyordun uyuyor muydun? uyumuyor muydun?
O uyuyordu uyumuyordu uyuyor muydu? uyumuyor muydu?
Biz uyuyorduk uyumuyorduk uyuyor muyduk? uyumuyor muyduk?
Siz uyuyordunuz uyumuyordunuz uyuyor muydunuz? uyumuyor muydunuz?
Onlar uyuyordular uyumuyordular uyuyorlar mıydı? uyumuyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
uyumak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben uyurmuşum uyumazmışım uyur muymuşum? uyumazymışım?
Sen uyurmuşsun uyumazmışsın uyur muymuşsun? uyumazymışsın?
O uyurmuş uyumazmış uyur muymuş? uyumazymış?
Biz uyurmuşuz uyumazmışız uyur muymuşuz? uyumazymışız?
Siz uyurmuşsunuz uyumazmışsınız uyur muymuşsunuz? uyumazymışsınız?
Onlar uyurmuşlar uyumazmışlar uyur muymuşlar? uyumazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
uyumak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben uyuyormuşum uyumıyormuşum uyuyor muymuşum? uyumıyor muymuşum?
Sen uyuyormuşsun uyumıyormuşsun uyuyor muymuşsun? uyumıyor muymuşsun?
O uyuyormuş uyumıyormuş uyuyor muymuş? uyumıyor muymuş?
Biz uyuyormuşuz uyumıyormuşuz uyuyor muymuşuz? uyumıyor muymuşuz?
Siz uyuyormuşsunuz uyumıyormuşsunuz uyuyor muymuşsunuz? uyumıyor muymuşsunuz?
Onlar uyuyormuşlar uyumıyormuşlar uyuyorlar mıymış? uyumıyorlar mıymış?