unutmak fiilinin çekimleri

Anlam
unutmak sözlük anlamı
  1. Aklında kalmamak, hatırlamamak
  2. Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
  3. Bir şeyi yapamaz duruma gelmek
  4. Bağışlamak
  5. Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak
  6. Hatırdan, gönülden çıkarmak

Şimdiki Zaman
unutmak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben unutuyorum unutmuyorum unutuyormuyum? unutmuyor muyum?
Sen unutuyorsun unutmuyorsun unutuyormusun? unutmuyor musun?
O unutuyor unutmuyor unutuyor? unutmuyor mu?
Biz unutuyoruz unutmuyoruz unutuyormuyuz? unutmuyor muyuz?
Siz unutuyorsunuz unutmuyorsunuz unutuyormusunuz? unutmuyor musunuz?
Onlar unutuyorlar unutmuyorlar unutuyorlar mı? unutmuyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
unutmak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben unuttum unutmam unuttum mu? unutmadım mı?
Sen unuttun unutman unuttun mu? unutmadın mı?
O unuttu unutma unuttu mu? unutma mı?
Biz unuttuk unutmak unuttuk mu? unutmadık mı?
Siz unuttunuz unutmanız unuttunuz mu? unutmadınız mı?
Onlar unuttular unutmalar unuttular mı? unutmadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
unutmak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben unutmuşum unutmamışım unutmuş muyum? unutmamış mıyım?
Sen unutmuşun unutmamışın unutmuş musun? unutmamış mısın?
O unutmuş unutmamış unutmuş mu? unutmamış mı?
Biz unutmuşuz unutmamışız unutmuş muyuz? unutmamış mıyız?
Siz unutmuşunuz unutmamışınız unutmuşuz mu? unutmamış mısınız?
Onlar unutmuşlar unutmamışlar unutmuşlar mı? unutmamışlar mı?

Gelecek Zaman
unutmak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben unutacağım unutmayacağım unutacak mıyım? unutmayacak mıyım?
Sen unutacaksın unutmayacaksın unutacak mısın? unutmayacak mısın?
O unutacak unutmayacak unutacak mı? unutmayacak mı?
Biz unutacağız unutmayacağız unutacak mıyız? unutmayacak mıyız?
Siz unutacaksınız unutmayacaksınız unutacak mısınız? unutmayacak mısınız?
Onlar unutacaklar unutmayacaklar unutacaklar mı? unutmayacaklar mı?

Geniş Zaman
unutmak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben unuturum unutmam unutur muyum? unutmaz mıyım?
Sen unutursun unutmazsın unutur musun? unutmaz mısın?
O unutur unutmaz unutur mu? unutmaz mı?
Biz unuturuz unutmayız unutur muyuz? unutmaz mıyız?
Siz unutursunuz unutmazsınız unutur musunuz? unutmaz mısınız?
Onlar unuturlar unutmazlar unuturlar mı? unutmazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
unutmak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben unutuyordum unutmuyordum unutuyor muydum? unutmuyor muydum?
Sen unutuyordun unutmuyordun unutuyor muydun? unutmuyor muydun?
O unutuyordu unutmuyordu unutuyor muydu? unutmuyor muydu?
Biz unutuyorduk unutmuyorduk unutuyor muyduk? unutmuyor muyduk?
Siz unutuyordunuz unutmuyordunuz unutuyor muydunuz? unutmuyor muydunuz?
Onlar unutuyordular unutmuyordular unutuyorlar mıydı? unutmuyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
unutmak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben unuturmuşum unutmazmışım unutur muymuşum? unutmazymışım?
Sen unuturmuşsun unutmazmışsın unutur muymuşsun? unutmazymışsın?
O unuturmuş unutmazmış unutur muymuş? unutmazymış?
Biz unuturmuşuz unutmazmışız unutur muymuşuz? unutmazymışız?
Siz unuturmuşsunuz unutmazmışsınız unutur muymuşsunuz? unutmazymışsınız?
Onlar unuturmuşlar unutmazmışlar unutur muymuşlar? unutmazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
unutmak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben unutuyormuşum unutmuyormuşum unutuyor muymuşum? unutmuyor muymuşum?
Sen unutuyormuşsun unutmuyormuşsun unutuyor muymuşsun? unutmuyor muymuşsun?
O unutuyormuş unutmuyormuş unutuyor muymuş? unutmuyor muymuş?
Biz unutuyormuşuz unutmuyormuşuz unutuyor muymuşuz? unutmuyor muymuşuz?
Siz unutuyormuşsunuz unutmuyormuşsunuz unutuyor muymuşsunuz? unutmuyor muymuşsunuz?
Onlar unutuyormuşlar unutmuyormuşlar unutuyorlar mıymış? unutmuyorlar mıymış?