sürmek fiilinin çekimleri

Anlam
sürmek sözlük anlamı
 1. Yönetip yürütmek, sevk etmek
 2. Devam etmek
 3. Önüne katıp götürmek
 4. Uzatmak, ileri doğru itmek
 5. Dokundurmak, değdirmek
 6. Oturduğu, bulunduğu yerden, ülkeden ceza olarak başka bir yer veya ülkeye göndermek, nefyetmek
 7. Bir maddeyi bir yüzey üzerine ince bir tabaka olarak yaymak, dökmek, serpmek
 8. Bir malı satışa sunmak, piyasaya çıkarmak
 9. Yasal olmayan yolla piyasaya para çıkarmak
 10. Herhangi bir durum içinde bulunmak
 11. Pulluk veya sabanla toprağı işlemek
 12. Olmaya devam etmek
 13. Zaman geçmek
 14. Zaman almak
 15. Bitki, ot yetişip ortaya çıkmak, bitmek, yeşermek
 16. Olağandan daha çok, daha sık ve sulu dışkı çıkarmak

Şimdiki Zaman
sürmek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sürüyorum sürmüyorum sürüyormuyum? sürmüyor muyum?
Sen sürüyorsun sürmüyorsun sürüyormusun? sürmüyor musun?
O sürüyor sürmüyor sürüyor? sürmüyor mu?
Biz sürüyoruz sürmüyoruz sürüyormuyuz? sürmüyor muyuz?
Siz sürüyorsunuz sürmüyorsunuz sürüyormusunuz? sürmüyor musunuz?
Onlar sürüyorlar sürmüyorlar sürüyorlar mı? sürmüyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
sürmek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sürm sürmedim sürdüm mü? sürmedim mi?
Sen sürn sürmedin sürdün mü? sürmedin mi?
O sür sürmedi sür mü? sürmedi mi?
Biz sürk sürmedik sürdük mü? sürmedik mi?
Siz sürnüz sürmediniz sürnüz mü? sürmediniz mi?
Onlar sürler sürmediler sürler mi? sürmediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
sürmek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sürmüşüm sürmemişim sürmüş müyüm? sürmemiş miyim?
Sen sürmüşün sürmemişin sürmüş müsün? sürmemiş misin?
O sürmüş sürmemiş sürmüş mü? sürmemiş mi?
Biz sürmüşüz sürmemişiz sürmüş müyüz? sürmemiş miyiz?
Siz sürmüşünüz sürmemişiniz sürmüşüz mü? sürmemiş misiniz?
Onlar sürmüşler sürmemişler sürmüşler mi? sürmemişler mi?

Gelecek Zaman
sürmek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben süreceğim sürmeyeceğim sürecek miyim? sürmeyecek miyim?
Sen süreceksin sürmeyeceksin sürecek misin? sürmeyecek misin?
O sürecek sürmeyecek sürecek mi? sürmeyecek mi?
Biz süreceğiz sürmeyeceğiz sürecek miyiz? sürmeyecek miyiz?
Siz süreceksiniz sürmeyeceksiniz sürecek misiniz? sürmeyecek misiniz?
Onlar sürecekler sürmeyecekler sürecekler mi? sürmeyecekler mi?

Geniş Zaman
sürmek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sürerim sürmem sürer miyim? sürmez miyim?
Sen sürersin sürmezsin sürer misin? sürmez misin?
O sürer sürmez sürer mi? sürmez mi?
Biz süreriz sürmeyiz sürer miyiz? sürmez miyiz?
Siz sürersiniz sürmezsiniz sürer misiniz? sürmez misiniz?
Onlar sürerler sürmezler sürerler mi? sürmezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
sürmek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sürüyordum sürmüyordum sürüyor muydum? sürmüyor muydum?
Sen sürüyordun sürmüyordun sürüyor muydun? sürmüyor muydun?
O sürüyordu sürmüyordu sürüyor muydu? sürmüyor muydu?
Biz sürüyorduk sürmüyorduk sürüyor muyduk? sürmüyor muyduk?
Siz sürüyordunuz sürmüyordunuz sürüyor muydunuz? sürmüyor muydunuz?
Onlar sürüyordular sürmüyordular sürüyorlar mıydı? sürmüyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
sürmek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sürermişim sürmezmişim sürer miymişim? sürmez miymişim?
Sen sürermişsin sürmezmişsin sürer miymişsin? sürmez miymişsin?
O sürermiş sürmezmiş sürer miymiş? sürmez miymiş?
Biz sürermişiz sürmezmişiz sürer miymişiz? sürmez miymişiz?
Siz sürermişsiniz sürmezmişsiniz sürer miymişsiniz? sürmez miymişsiniz?
Onlar sürermişler sürmezmişler sürer miymişler? sürmez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
sürmek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sürüyormuşum sürmüyormuşum sürüyor muymuşum? sürmüyor muymuşum?
Sen sürüyormuşsun sürmüyormuşsun sürüyor muymuşsun? sürmüyor muymuşsun?
O sürüyormuş sürmüyormuş sürüyor muymuş? sürmüyor muymuş?
Biz sürüyormuşuz sürmüyormuşuz sürüyor muymuşuz? sürmüyor muymuşuz?
Siz sürüyormuşsunuz sürmüyormuşsunuz sürüyor muymuşsunuz? sürmüyor muymuşsunuz?
Onlar sürüyormuşlar sürmüyormuşlar sürüyorlar mıymış? sürmüyorlar mıymış?