söylemek fiilinin çekimleri

Anlam
söylemek sözlük anlamı
  1. Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak
  2. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
  3. Yapılmasını istemek
  4. Türkü, şarkı vb. okumak
  5. Yazmak, düzmek
  6. Haber vermek
  7. Önceden bildirmek, tahmin etmek
  8. Sipariş etmek
  9. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak

Şimdiki Zaman
söylemek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben söylüyorum söylemiyorum söylüyormuyum? söylemiyor muyum?
Sen söylüyorsun söylemiyorsun söylüyormusun? söylemiyor musun?
O söylüyor söylemiyor söylüyor? söylemiyor mu?
Biz söylüyoruz söylemiyoruz söylüyormuyuz? söylemiyor muyuz?
Siz söylüyorsunuz söylemiyorsunuz söylüyormusunuz? söylemiyor musunuz?
Onlar söylüyorlar söylemiyorlar söylüyorlar mı? söylemiyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
söylemek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben söyledim söylemedim söyledim mi? söylemedim mi?
Sen söyledin söylemedin söyledin mi? söylemedin mi?
O söyledi söylemedi söyledi mi? söylemedi mi?
Biz söyledik söylemedik söyledik mi? söylemedik mi?
Siz söylediniz söylemediniz söylediniz mi? söylemediniz mi?
Onlar söylediler söylemediler söylediler mi? söylemediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
söylemek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben söylemişim söylememişim söylemiş miyim? söylememiş miyim?
Sen söylemişin söylememişin söylemiş misin? söylememiş misin?
O söylemiş söylememiş söylemiş mi? söylememiş mi?
Biz söylemişiz söylememişiz söylemiş miyiz? söylememiş miyiz?
Siz söylemişiniz söylememişiniz söylemişiz mi? söylememiş misiniz?
Onlar söylemişler söylememişler söylemişler mi? söylememişler mi?

Gelecek Zaman
söylemek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben söyleyeceğim söylemeyeceğim söyleyecek miyim? söylemeyecek miyim?
Sen söyleyeceksin söylemeyeceksin söyleyecek misin? söylemeyecek misin?
O söyleyecek söylemeyecek söyleyecek mi? söylemeyecek mi?
Biz söyleyeceğiz söylemeyeceğiz söyleyecek miyiz? söylemeyecek miyiz?
Siz söyleyeceksiniz söylemeyeceksiniz söyleyecek misiniz? söylemeyecek misiniz?
Onlar söyleyecekler söylemeyecekler söyleyecekler mi? söylemeyecekler mi?

Geniş Zaman
söylemek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben söylerim söylemem söyler miyim? söylemez miyim?
Sen söylersin söylemezsin söyler misin? söylemez misin?
O söyler söylemez söyler mi? söylemez mi?
Biz söyleriz söylemeyiz söyler miyiz? söylemez miyiz?
Siz söylersiniz söylemezsiniz söyler misiniz? söylemez misiniz?
Onlar söylerler söylemezler söylerler mi? söylemezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
söylemek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben söylüyordum söylemiyordum söylüyor muydum? söylemiyor muydum?
Sen söylüyordun söylemiyordun söylüyor muydun? söylemiyor muydun?
O söylüyordu söylemiyordu söylüyor muydu? söylemiyor muydu?
Biz söylüyorduk söylemiyorduk söylüyor muyduk? söylemiyor muyduk?
Siz söylüyordunuz söylemiyordunuz söylüyor muydunuz? söylemiyor muydunuz?
Onlar söylüyordular söylemiyordular söylüyorlar mıydı? söylemiyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
söylemek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben söylermişim söylemezmişim söyler miymişim? söylemez miymişim?
Sen söylermişsin söylemezmişsin söyler miymişsin? söylemez miymişsin?
O söylermiş söylemezmiş söyler miymiş? söylemez miymiş?
Biz söylermişiz söylemezmişiz söyler miymişiz? söylemez miymişiz?
Siz söylermişsiniz söylemezmişsiniz söyler miymişsiniz? söylemez miymişsiniz?
Onlar söylermişler söylemezmişler söyler miymişler? söylemez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
söylemek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben söylüyormuşum söylemiyormuşum söylüyor muymuşum? söylemiyor muymuşum?
Sen söylüyormuşsun söylemiyormuşsun söylüyor muymuşsun? söylemiyor muymuşsun?
O söylüyormuş söylemiyormuş söylüyor muymuş? söylemiyor muymuş?
Biz söylüyormuşuz söylemiyormuşuz söylüyor muymuşuz? söylemiyor muymuşuz?
Siz söylüyormuşsunuz söylemiyormuşsunuz söylüyor muymuşsunuz? söylemiyor muymuşsunuz?
Onlar söylüyormuşlar söylemiyormuşlar söylüyorlar mıymış? söylemiyorlar mıymış?