sevmek fiilinin çekimleri

Anlam
sevmek sözlük anlamı
  1. Sevgi ve bağlılık duymak
  2. Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
  3. Çok hoşlanmak
  4. Okşamak
  5. Yerini, şartlarını uygun bulmak

Şimdiki Zaman
sevmek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben seviyorum sevmiyorum seviyormuyum? sevmiyor muyum?
Sen seviyorsun sevmiyorsun seviyormusun? sevmiyor musun?
O seviyor sevmiyor seviyor? sevmiyor mu?
Biz seviyoruz sevmiyoruz seviyormuyuz? sevmiyor muyuz?
Siz seviyorsunuz sevmiyorsunuz seviyormusunuz? sevmiyor musunuz?
Onlar seviyorlar sevmiyorlar seviyorlar mı? sevmiyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
sevmek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sevdim sevmedim sevdim mi? sevmedim mi?
Sen sevdin sevmedin sevdin mi? sevmedin mi?
O sevdi sevmedi sevdi mi? sevmedi mi?
Biz sevdik sevmedik sevdik mi? sevmedik mi?
Siz sevdiniz sevmediniz sevdiniz mi? sevmediniz mi?
Onlar sevdiler sevmediler sevdiler mi? sevmediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
sevmek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sevmişim sevmemişim sevmiş miyim? sevmemiş miyim?
Sen sevmişin sevmemişin sevmiş misin? sevmemiş misin?
O sevmiş sevmemiş sevmiş mi? sevmemiş mi?
Biz sevmişiz sevmemişiz sevmiş miyiz? sevmemiş miyiz?
Siz sevmişiniz sevmemişiniz sevmişiz mi? sevmemiş misiniz?
Onlar sevmişler sevmemişler sevmişler mi? sevmemişler mi?

Gelecek Zaman
sevmek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben seveceğim sevmeyeceğim sevecek miyim? sevmeyecek miyim?
Sen seveceksin sevmeyeceksin sevecek misin? sevmeyecek misin?
O sevecek sevmeyecek sevecek mi? sevmeyecek mi?
Biz seveceğiz sevmeyeceğiz sevecek miyiz? sevmeyecek miyiz?
Siz seveceksiniz sevmeyeceksiniz sevecek misiniz? sevmeyecek misiniz?
Onlar sevecekler sevmeyecekler sevecekler mi? sevmeyecekler mi?

Geniş Zaman
sevmek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben severim sevmem sever miyim? sevmez miyim?
Sen seversin sevmezsin sever misin? sevmez misin?
O sever sevmez sever mi? sevmez mi?
Biz severiz sevmeyiz sever miyiz? sevmez miyiz?
Siz seversiniz sevmezsiniz sever misiniz? sevmez misiniz?
Onlar severler sevmezler severler mi? sevmezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
sevmek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben seviyordum sevmiyordum seviyor muydum? sevmiyor muydum?
Sen seviyordun sevmiyordun seviyor muydun? sevmiyor muydun?
O seviyordu sevmiyordu seviyor muydu? sevmiyor muydu?
Biz seviyorduk sevmiyorduk seviyor muyduk? sevmiyor muyduk?
Siz seviyordunuz sevmiyordunuz seviyor muydunuz? sevmiyor muydunuz?
Onlar seviyordular sevmiyordular seviyorlar mıydı? sevmiyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
sevmek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben severmişim sevmezmişim sever miymişim? sevmez miymişim?
Sen severmişsin sevmezmişsin sever miymişsin? sevmez miymişsin?
O severmiş sevmezmiş sever miymiş? sevmez miymiş?
Biz severmişiz sevmezmişiz sever miymişiz? sevmez miymişiz?
Siz severmişsiniz sevmezmişsiniz sever miymişsiniz? sevmez miymişsiniz?
Onlar severmişler sevmezmişler sever miymişler? sevmez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
sevmek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben seviyormuşum sevmiyormuşum seviyor muymuşum? sevmiyor muymuşum?
Sen seviyormuşsun sevmiyormuşsun seviyor muymuşsun? sevmiyor muymuşsun?
O seviyormuş sevmiyormuş seviyor muymuş? sevmiyor muymuş?
Biz seviyormuşuz sevmiyormuşuz seviyor muymuşuz? sevmiyor muymuşuz?
Siz seviyormuşsunuz sevmiyormuşsunuz seviyor muymuşsunuz? sevmiyor muymuşsunuz?
Onlar seviyormuşlar sevmiyormuşlar seviyorlar mıymış? sevmiyorlar mıymış?