sanmak fiilinin çekimleri

Anlam
sanmak sözlük anlamı
  1. Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte, olabileceğine daha çok inanmak, zannetmek, zanneylemek
  2. Gibi gelmek, farz etmek
  3. Bir şey veya kimsenin ... olduğunu düşünmek

Şimdiki Zaman
sanmak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sanıyorum sanmıyorum sanıyormuyum? sanmıyor muyum?
Sen sanıyorsun sanmıyorsun sanıyormusun? sanmıyor musun?
O sanıyor sanmıyor sanıyor? sanmıyor mu?
Biz sanıyoruz sanmıyoruz sanıyormuyuz? sanmıyor muyuz?
Siz sanıyorsunuz sanmıyorsunuz sanıyormusunuz? sanmıyor musunuz?
Onlar sanıyorlar sanmıyorlar sanıyorlar mı? sanmıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
sanmak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sanm sanmam sandım mı? sanmadım mı?
Sen sann sanman sandın mı? sanmadın mı?
O san sanma san mı? sanma mı?
Biz sank sanmak sandık mı? sanmadık mı?
Siz sannız sanmanız sannız mı? sanmadınız mı?
Onlar sanlar sanmalar sanlar mı? sanmadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
sanmak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sanmışım sanmamışım sanmış mıyım? sanmamış mıyım?
Sen sanmışın sanmamışın sanmış mısın? sanmamış mısın?
O sanmış sanmamış sanmış mı? sanmamış mı?
Biz sanmışız sanmamışız sanmış mıyız? sanmamış mıyız?
Siz sanmışınız sanmamışınız sanmışız mı? sanmamış mısınız?
Onlar sanmışlar sanmamışlar sanmışlar mı? sanmamışlar mı?

Gelecek Zaman
sanmak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sanacağım sanmayacağım sanacak mıyım? sanmayacak mıyım?
Sen sanacaksın sanmayacaksın sanacak mısın? sanmayacak mısın?
O sanacak sanmayacak sanacak mı? sanmayacak mı?
Biz sanacağız sanmayacağız sanacak mıyız? sanmayacak mıyız?
Siz sanacaksınız sanmayacaksınız sanacak mısınız? sanmayacak mısınız?
Onlar sanacaklar sanmayacaklar sanacaklar mı? sanmayacaklar mı?

Geniş Zaman
sanmak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sanırım sanmam sanır mıyım? sanmaz mıyım?
Sen sanırsın sanmazsın sanır mısın? sanmaz mısın?
O sanır sanmaz sanır mı? sanmaz mı?
Biz sanırız sanmayız sanır mıyız? sanmaz mıyız?
Siz sanırsınız sanmazsınız sanır mısınız? sanmaz mısınız?
Onlar sanırlar sanmazlar sanırlar mı? sanmazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
sanmak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sanıyordum sanmıyordum sanıyor muydum? sanmıyor muydum?
Sen sanıyordun sanmıyordun sanıyor muydun? sanmıyor muydun?
O sanıyordu sanmıyordu sanıyor muydu? sanmıyor muydu?
Biz sanıyorduk sanmıyorduk sanıyor muyduk? sanmıyor muyduk?
Siz sanıyordunuz sanmıyordunuz sanıyor muydunuz? sanmıyor muydunuz?
Onlar sanıyordular sanmıyordular sanıyorlar mıydı? sanmıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
sanmak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sanırmışım sanmazmışım sanırymışım? sanmazymışım?
Sen sanırmışsın sanmazmışsın sanırymışsın? sanmazymışsın?
O sanırmış sanmazmış sanırymış? sanmazymış?
Biz sanırmışız sanmazmışız sanırymışız? sanmazymışız?
Siz sanırmışsınız sanmazmışsınız sanırymışsınız? sanmazymışsınız?
Onlar sanırmışlar sanmazmışlar sanırymışlar? sanmazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
sanmak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben sanıyormuşum sanmıyormuşum sanıyor muymuşum? sanmıyor muymuşum?
Sen sanıyormuşsun sanmıyormuşsun sanıyor muymuşsun? sanmıyor muymuşsun?
O sanıyormuş sanmıyormuş sanıyor muymuş? sanmıyor muymuş?
Biz sanıyormuşuz sanmıyormuşuz sanıyor muymuşuz? sanmıyor muymuşuz?
Siz sanıyormuşsunuz sanmıyormuşsunuz sanıyor muymuşsunuz? sanmıyor muymuşsunuz?
Onlar sanıyormuşlar sanmıyormuşlar sanıyorlar mıymış? sanmıyorlar mıymış?