oynamak fiilinin çekimleri

Anlam
oynamak sözlük anlamı
 1. Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak
 2. Kımıldamak, hareket etmek
 3. Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak
 4. Bir film, oyun vb.nde rol almak
 5. Film gösterilmek
 6. Tiyatro eseri sahneye konmak
 7. Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek
 8. Sarsılmak, yeri değişmek
 9. Sporla ilgili çalışmalara katılmak
 10. Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak
 11. Büyük bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapmak
 12. Değişiklik göstermek
 13. Tehlikeye düşürmek
 14. Oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit geçirmek
 15. Rastgele yön vermek, aldatmak
 16. Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak
 17. Tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta bulunmak
 18. Değiştirmek, bozmak, tahrif etmek

Şimdiki Zaman
oynamak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben oynuyorum oynamıyorum oynuyormuyum? oynamıyor muyum?
Sen oynuyorsun oynamıyorsun oynuyormusun? oynamıyor musun?
O oynuyor oynamıyor oynuyor? oynamıyor mu?
Biz oynuyoruz oynamıyoruz oynuyormuyuz? oynamıyor muyuz?
Siz oynuyorsunuz oynamıyorsunuz oynuyormusunuz? oynamıyor musunuz?
Onlar oynuyorlar oynamıyorlar oynuyorlar mı? oynamıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
oynamak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben oynam oynamam oynadım mı? oynamadım mı?
Sen oynan oynaman oynadın mı? oynamadın mı?
O oyna oynama oyna mı? oynama mı?
Biz oynak oynamak oynadık mı? oynamadık mı?
Siz oynanız oynamanız oynanız mı? oynamadınız mı?
Onlar oynalar oynamalar oynalar mı? oynamadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
oynamak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben oynamışım oynamamışım oynamış mıyım? oynamamış mıyım?
Sen oynamışın oynamamışın oynamış mısın? oynamamış mısın?
O oynamış oynamamış oynamış mı? oynamamış mı?
Biz oynamışız oynamamışız oynamış mıyız? oynamamış mıyız?
Siz oynamışınız oynamamışınız oynamışız mı? oynamamış mısınız?
Onlar oynamışlar oynamamışlar oynamışlar mı? oynamamışlar mı?

Gelecek Zaman
oynamak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben oynayacağım oynamayacağım oynayacak mıyım? oynamayacak mıyım?
Sen oynayacaksın oynamayacaksın oynayacak mısın? oynamayacak mısın?
O oynayacak oynamayacak oynayacak mı? oynamayacak mı?
Biz oynayacağız oynamayacağız oynayacak mıyız? oynamayacak mıyız?
Siz oynayacaksınız oynamayacaksınız oynayacak mısınız? oynamayacak mısınız?
Onlar oynayacaklar oynamayacaklar oynayacaklar mı? oynamayacaklar mı?

Geniş Zaman
oynamak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben oynarım oynamam oynar mıyım? oynamaz mıyım?
Sen oynarsın oynamazsın oynar mısın? oynamaz mısın?
O oynar oynamaz oynar mı? oynamaz mı?
Biz oynarız oynamayız oynar mıyız? oynamaz mıyız?
Siz oynarsınız oynamazsınız oynar mısınız? oynamaz mısınız?
Onlar oynarlar oynamazlar oynarlar mı? oynamazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
oynamak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben oynuyordum oynamıyordum oynuyor muydum? oynamıyor muydum?
Sen oynuyordun oynamıyordun oynuyor muydun? oynamıyor muydun?
O oynuyordu oynamıyordu oynuyor muydu? oynamıyor muydu?
Biz oynuyorduk oynamıyorduk oynuyor muyduk? oynamıyor muyduk?
Siz oynuyordunuz oynamıyordunuz oynuyor muydunuz? oynamıyor muydunuz?
Onlar oynuyordular oynamıyordular oynuyorlar mıydı? oynamıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
oynamak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben oynarmışım oynamazmışım oynarymışım? oynamazymışım?
Sen oynarmışsın oynamazmışsın oynarymışsın? oynamazymışsın?
O oynarmış oynamazmış oynarymış? oynamazymış?
Biz oynarmışız oynamazmışız oynarymışız? oynamazymışız?
Siz oynarmışsınız oynamazmışsınız oynarymışsınız? oynamazymışsınız?
Onlar oynarmışlar oynamazmışlar oynarymışlar? oynamazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
oynamak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben oynuyormuşum oynamıyormuşum oynuyor muymuşum? oynamıyor muymuşum?
Sen oynuyormuşsun oynamıyormuşsun oynuyor muymuşsun? oynamıyor muymuşsun?
O oynuyormuş oynamıyormuş oynuyor muymuş? oynamıyor muymuş?
Biz oynuyormuşuz oynamıyormuşuz oynuyor muymuşuz? oynamıyor muymuşuz?
Siz oynuyormuşsunuz oynamıyormuşsunuz oynuyor muymuşsunuz? oynamıyor muymuşsunuz?
Onlar oynuyormuşlar oynamıyormuşlar oynuyorlar mıymış? oynamıyorlar mıymış?