okumak fiilinin çekimleri

Anlam
okumak sözlük anlamı
  1. Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek
  2. Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek
  3. Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek
  4. Sesli olarak söylemek
  5. Bir şeyin anlamını çözmek
  6. Hastalığı iyi edeceğini ileri sürerek okuyup üflemek, üfürükçülük etmek
  7. Bazı belirtilerle bir anlamı, gizli bir duyguyu anlamak, kavramak
  8. Değerlendirmek
  9. Sövmek, küfretmek
  10. Bir yere çağırmak, davet etmek, okuntu göndermek

Şimdiki Zaman
okumak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben okuyorum okumıyorum okuyormuyum? okumıyor muyum?
Sen okuyorsun okumıyorsun okuyormusun? okumıyor musun?
O okuyor okumıyor okuyor? okumıyor mu?
Biz okuyoruz okumıyoruz okuyormuyuz? okumıyor muyuz?
Siz okuyorsunuz okumıyorsunuz okuyormusunuz? okumıyor musunuz?
Onlar okuyorlar okumıyorlar okuyorlar mı? okumıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
okumak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben okudum okumam okudum mu? okumadım mı?
Sen okudun okuman okudun mu? okumadın mı?
O okudu okuma okudu mu? okuma mı?
Biz okuduk okumak okuduk mu? okumadık mı?
Siz okudunuz okumanız okudunuz mu? okumadınız mı?
Onlar okudular okumalar okudular mı? okumadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
okumak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben okumuşum okumamışım okumuş muyum? okumamış mıyım?
Sen okumuşun okumamışın okumuş musun? okumamış mısın?
O okumuş okumamış okumuş mu? okumamış mı?
Biz okumuşuz okumamışız okumuş muyuz? okumamış mıyız?
Siz okumuşunuz okumamışınız okumuşuz mu? okumamış mısınız?
Onlar okumuşlar okumamışlar okumuşlar mı? okumamışlar mı?

Gelecek Zaman
okumak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben okuyacağım okumayacağım okuyacak mıyım? okumayacak mıyım?
Sen okuyacaksın okumayacaksın okuyacak mısın? okumayacak mısın?
O okuyacak okumayacak okuyacak mı? okumayacak mı?
Biz okuyacağız okumayacağız okuyacak mıyız? okumayacak mıyız?
Siz okuyacaksınız okumayacaksınız okuyacak mısınız? okumayacak mısınız?
Onlar okuyacaklar okumayacaklar okuyacaklar mı? okumayacaklar mı?

Geniş Zaman
okumak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben okurum okumam okur muyum? okumaz mıyım?
Sen okursun okumazsın okur musun? okumaz mısın?
O okur okumaz okur mu? okumaz mı?
Biz okuruz okumayız okur muyuz? okumaz mıyız?
Siz okursunuz okumazsınız okur musunuz? okumaz mısınız?
Onlar okurlar okumazlar okurlar mı? okumazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
okumak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben okuyordum okumuyordum okuyor muydum? okumuyor muydum?
Sen okuyordun okumuyordun okuyor muydun? okumuyor muydun?
O okuyordu okumuyordu okuyor muydu? okumuyor muydu?
Biz okuyorduk okumuyorduk okuyor muyduk? okumuyor muyduk?
Siz okuyordunuz okumuyordunuz okuyor muydunuz? okumuyor muydunuz?
Onlar okuyordular okumuyordular okuyorlar mıydı? okumuyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
okumak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben okurmuşum okumazmışım okur muymuşum? okumazymışım?
Sen okurmuşsun okumazmışsın okur muymuşsun? okumazymışsın?
O okurmuş okumazmış okur muymuş? okumazymış?
Biz okurmuşuz okumazmışız okur muymuşuz? okumazymışız?
Siz okurmuşsunuz okumazmışsınız okur muymuşsunuz? okumazymışsınız?
Onlar okurmuşlar okumazmışlar okur muymuşlar? okumazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
okumak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben okuyormuşum okumıyormuşum okuyor muymuşum? okumıyor muymuşum?
Sen okuyormuşsun okumıyormuşsun okuyor muymuşsun? okumıyor muymuşsun?
O okuyormuş okumıyormuş okuyor muymuş? okumıyor muymuş?
Biz okuyormuşuz okumıyormuşuz okuyor muymuşuz? okumıyor muymuşuz?
Siz okuyormuşsunuz okumıyormuşsunuz okuyor muymuşsunuz? okumıyor muymuşsunuz?
Onlar okuyormuşlar okumıyormuşlar okuyorlar mıymış? okumıyorlar mıymış?