içmek fiilinin çekimleri

Anlam
içmek sözlük anlamı
  1. Bir sıvıyı ağza alıp yutmak
  2. Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
  3. Bir şey, bir sıvıyı içine çekmek, emmek
  4. İçki kullanmak

Şimdiki Zaman
içmek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben iyorum miyorum iyormuyum? miyor muyum?
Sen iyorsun miyorsun iyormusun? miyor musun?
O iyor miyor iyor? miyor mu?
Biz iyoruz miyoruz iyormuyuz? miyor muyuz?
Siz iyorsunuz miyorsunuz iyormusunuz? miyor musunuz?
Onlar iyorlar miyorlar iyorlar mı? miyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
içmek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben tim medim tim mi? medim mi?
Sen tin medin tin mi? medin mi?
O ti medi ti mi? medi mi?
Biz tik medik tik mi? medik mi?
Siz tiniz mediniz tiniz mi? mediniz mi?
Onlar tiler mediler tiler mi? mediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
içmek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben mişim memişim miş miyim? memiş miyim?
Sen mişin memişin miş misin? memiş misin?
O miş memiş miş mi? memiş mi?
Biz mişiz memişiz miş miyiz? memiş miyiz?
Siz mişiniz memişiniz mişiz mi? memiş misiniz?
Onlar mişler memişler mişler mi? memişler mi?

Gelecek Zaman
içmek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben eceğim meyeceğim ecek miyim? meyecek miyim?
Sen eceksin meyeceksin ecek misin? meyecek misin?
O ecek meyecek ecek mi? meyecek mi?
Biz eceğiz meyeceğiz ecek miyiz? meyecek miyiz?
Siz eceksiniz meyeceksiniz ecek misiniz? meyecek misiniz?
Onlar ecekler meyecekler ecekler mi? meyecekler mi?

Geniş Zaman
içmek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben erim mem er miyim? mez miyim?
Sen ersin mezsin er misin? mez misin?
O er mez er mi? mez mi?
Biz eriz meyiz er miyiz? mez miyiz?
Siz ersiniz mezsiniz er misiniz? mez misiniz?
Onlar erler mezler erler mi? mezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
içmek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben iyordum miyordum iyor muydum? miyor muydum?
Sen iyordun miyordun iyor muydun? miyor muydun?
O iyordu miyordu iyor muydu? miyor muydu?
Biz iyorduk miyorduk iyor muyduk? miyor muyduk?
Siz iyordunuz miyordunuz iyor muydunuz? miyor muydunuz?
Onlar iyordular miyordular iyorlar mıydı? miyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
içmek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ermişim mezmişim er miymişim? mez miymişim?
Sen ermişsin mezmişsin er miymişsin? mez miymişsin?
O ermiş mezmiş er miymiş? mez miymiş?
Biz ermişiz mezmişiz er miymişiz? mez miymişiz?
Siz ermişsiniz mezmişsiniz er miymişsiniz? mez miymişsiniz?
Onlar ermişler mezmişler er miymişler? mez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
içmek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben iyormuşum miyormuşum iyor muymuşum? miyor muymuşum?
Sen iyormuşsun miyormuşsun iyor muymuşsun? miyor muymuşsun?
O iyormuş miyormuş iyor muymuş? miyor muymuş?
Biz iyormuşuz miyormuşuz iyor muymuşuz? miyor muymuşuz?
Siz iyormuşsunuz miyormuşsunuz iyor muymuşsunuz? miyor muymuşsunuz?
Onlar iyormuşlar miyormuşlar iyorlar mıymış? miyorlar mıymış?