gülmek fiilinin çekimleri

Anlam
gülmek sözlük anlamı
  1. İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak
  2. Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek
  3. Biriyle alay etmek

Şimdiki Zaman
gülmek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gülüyorum gülmüyorum gülüyormuyum? gülmüyor muyum?
Sen gülüyorsun gülmüyorsun gülüyormusun? gülmüyor musun?
O gülüyor gülmüyor gülüyor? gülmüyor mu?
Biz gülüyoruz gülmüyoruz gülüyormuyuz? gülmüyor muyuz?
Siz gülüyorsunuz gülmüyorsunuz gülüyormusunuz? gülmüyor musunuz?
Onlar gülüyorlar gülmüyorlar gülüyorlar mı? gülmüyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
gülmek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gülm gülmedim güldüm mü? gülmedim mi?
Sen güln gülmedin güldün mü? gülmedin mi?
O gül gülmedi gül mü? gülmedi mi?
Biz gülk gülmedik güldük mü? gülmedik mi?
Siz gülnüz gülmediniz gülnüz mü? gülmediniz mi?
Onlar güller gülmediler güller mi? gülmediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
gülmek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gülmüşüm gülmemişim gülmüş müyüm? gülmemiş miyim?
Sen gülmüşün gülmemişin gülmüş müsün? gülmemiş misin?
O gülmüş gülmemiş gülmüş mü? gülmemiş mi?
Biz gülmüşüz gülmemişiz gülmüş müyüz? gülmemiş miyiz?
Siz gülmüşünüz gülmemişiniz gülmüşüz mü? gülmemiş misiniz?
Onlar gülmüşler gülmemişler gülmüşler mi? gülmemişler mi?

Gelecek Zaman
gülmek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben güleceğim gülmeyeceğim gülecek miyim? gülmeyecek miyim?
Sen güleceksin gülmeyeceksin gülecek misin? gülmeyecek misin?
O gülecek gülmeyecek gülecek mi? gülmeyecek mi?
Biz güleceğiz gülmeyeceğiz gülecek miyiz? gülmeyecek miyiz?
Siz güleceksiniz gülmeyeceksiniz gülecek misiniz? gülmeyecek misiniz?
Onlar gülecekler gülmeyecekler gülecekler mi? gülmeyecekler mi?

Geniş Zaman
gülmek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gülerim gülmem güler miyim? gülmez miyim?
Sen gülersin gülmezsin güler misin? gülmez misin?
O güler gülmez güler mi? gülmez mi?
Biz güleriz gülmeyiz güler miyiz? gülmez miyiz?
Siz gülersiniz gülmezsiniz güler misiniz? gülmez misiniz?
Onlar gülerler gülmezler gülerler mi? gülmezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
gülmek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gülüyordum gülmüyordum gülüyor muydum? gülmüyor muydum?
Sen gülüyordun gülmüyordun gülüyor muydun? gülmüyor muydun?
O gülüyordu gülmüyordu gülüyor muydu? gülmüyor muydu?
Biz gülüyorduk gülmüyorduk gülüyor muyduk? gülmüyor muyduk?
Siz gülüyordunuz gülmüyordunuz gülüyor muydunuz? gülmüyor muydunuz?
Onlar gülüyordular gülmüyordular gülüyorlar mıydı? gülmüyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
gülmek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gülermişim gülmezmişim güler miymişim? gülmez miymişim?
Sen gülermişsin gülmezmişsin güler miymişsin? gülmez miymişsin?
O gülermiş gülmezmiş güler miymiş? gülmez miymiş?
Biz gülermişiz gülmezmişiz güler miymişiz? gülmez miymişiz?
Siz gülermişsiniz gülmezmişsiniz güler miymişsiniz? gülmez miymişsiniz?
Onlar gülermişler gülmezmişler güler miymişler? gülmez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
gülmek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gülüyormuşum gülmüyormuşum gülüyor muymuşum? gülmüyor muymuşum?
Sen gülüyormuşsun gülmüyormuşsun gülüyor muymuşsun? gülmüyor muymuşsun?
O gülüyormuş gülmüyormuş gülüyor muymuş? gülmüyor muymuş?
Biz gülüyormuşuz gülmüyormuşuz gülüyor muymuşuz? gülmüyor muymuşuz?
Siz gülüyormuşsunuz gülmüyormuşsunuz gülüyor muymuşsunuz? gülmüyor muymuşsunuz?
Onlar gülüyormuşlar gülmüyormuşlar gülüyorlar mıymış? gülmüyorlar mıymış?