görmek fiilinin çekimleri

Anlam
görmek sözlük anlamı
 1. Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek
 2. Anlamak, kavramak, sezmek
 3. Yanına gidip konuşmak
 4. Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek
 5. Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak
 6. Yapmak, etmek
 7. Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak, maruz kalmak
 8. Almak
 9. Bir şeye erişmek
 10. Çok değer vermek
 11. Bir işleme uğramak
 12. Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak
 13. Ziyaret etmek
 14. Karşılaşmak, rastlaşmak
 15. Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak
 16. Sahne olmak, geçirmek
 17. Saymak, herhangi bir şey gibi görmek
 18. Gezmek
 19. Vermek
 20. Takım arkadaşlarından en uygun olanına pas atmak

Şimdiki Zaman
görmek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben görüyorum görmüyorum görüyormuyum? görmüyor muyum?
Sen görüyorsun görmüyorsun görüyormusun? görmüyor musun?
O görüyor görmüyor görüyor? görmüyor mu?
Biz görüyoruz görmüyoruz görüyormuyuz? görmüyor muyuz?
Siz görüyorsunuz görmüyorsunuz görüyormusunuz? görmüyor musunuz?
Onlar görüyorlar görmüyorlar görüyorlar mı? görmüyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
görmek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben görm görmedim gördüm mü? görmedim mi?
Sen görn görmedin gördün mü? görmedin mi?
O gör görmedi gör mü? görmedi mi?
Biz görk görmedik gördük mü? görmedik mi?
Siz görnüz görmediniz görnüz mü? görmediniz mi?
Onlar görler görmediler görler mi? görmediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
görmek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben görmüşüm görmemişim görmüş müyüm? görmemiş miyim?
Sen görmüşün görmemişin görmüş müsün? görmemiş misin?
O görmüş görmemiş görmüş mü? görmemiş mi?
Biz görmüşüz görmemişiz görmüş müyüz? görmemiş miyiz?
Siz görmüşünüz görmemişiniz görmüşüz mü? görmemiş misiniz?
Onlar görmüşler görmemişler görmüşler mi? görmemişler mi?

Gelecek Zaman
görmek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben göreceğim görmeyeceğim görecek miyim? görmeyecek miyim?
Sen göreceksin görmeyeceksin görecek misin? görmeyecek misin?
O görecek görmeyecek görecek mi? görmeyecek mi?
Biz göreceğiz görmeyeceğiz görecek miyiz? görmeyecek miyiz?
Siz göreceksiniz görmeyeceksiniz görecek misiniz? görmeyecek misiniz?
Onlar görecekler görmeyecekler görecekler mi? görmeyecekler mi?

Geniş Zaman
görmek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben görürüm görmem görür müyüm? görmez miyim?
Sen görürsün görmezsin görür müsün? görmez misin?
O görür görmez görür mü? görmez mi?
Biz görürüz görmeyiz görür müyüz? görmez miyiz?
Siz görürsünüz görmezsiniz görür müsünüz? görmez misiniz?
Onlar görürler görmezler görürler mi? görmezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
görmek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben görüyordum görmüyordum görüyor muydum? görmüyor muydum?
Sen görüyordun görmüyordun görüyor muydun? görmüyor muydun?
O görüyordu görmüyordu görüyor muydu? görmüyor muydu?
Biz görüyorduk görmüyorduk görüyor muyduk? görmüyor muyduk?
Siz görüyordunuz görmüyordunuz görüyor muydunuz? görmüyor muydunuz?
Onlar görüyordular görmüyordular görüyorlar mıydı? görmüyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
görmek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben görürmüşüm görmezmişim görürymüşüm? görmez miymişim?
Sen görürmüşsün görmezmişsin görürymüşsün? görmez miymişsin?
O görürmüş görmezmiş görürymüş? görmez miymiş?
Biz görürmüşüz görmezmişiz görürymüşüz? görmez miymişiz?
Siz görürmüşsünüz görmezmişsiniz görürymüşsünüz? görmez miymişsiniz?
Onlar görürmüşler görmezmişler görürymüşler? görmez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
görmek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben görüyormuşum görmüyormuşum görüyor muymuşum? görmüyor muymuşum?
Sen görüyormuşsun görmüyormuşsun görüyor muymuşsun? görmüyor muymuşsun?
O görüyormuş görmüyormuş görüyor muymuş? görmüyor muymuş?
Biz görüyormuşuz görmüyormuşuz görüyor muymuşuz? görmüyor muymuşuz?
Siz görüyormuşsunuz görmüyormuşsunuz görüyor muymuşsunuz? görmüyor muymuşsunuz?
Onlar görüyormuşlar görmüyormuşlar görüyorlar mıymış? görmüyorlar mıymış?