gezmek fiilinin çekimleri

Anlam
gezmek sözlük anlamı
  1. Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek, seyran etmek
  2. Bir yerde dolaşmak, yürümek
  3. Gitmek, başvurmak
  4. Bulunmak
  5. Bir yeri görüp incelemek
  6. Hasta ayağa kalkmak
  7. Herhangi bir biçimde gezinmek
  8. Bir yerde gezi yapmak

Şimdiki Zaman
gezmek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben geziyorum gezmiyorum geziyormuyum? gezmiyor muyum?
Sen geziyorsun gezmiyorsun geziyormusun? gezmiyor musun?
O geziyor gezmiyor geziyor? gezmiyor mu?
Biz geziyoruz gezmiyoruz geziyormuyuz? gezmiyor muyuz?
Siz geziyorsunuz gezmiyorsunuz geziyormusunuz? gezmiyor musunuz?
Onlar geziyorlar gezmiyorlar geziyorlar mı? gezmiyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
gezmek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gezdim gezmedim gezdim mi? gezmedim mi?
Sen gezdin gezmedin gezdin mi? gezmedin mi?
O gezdi gezmedi gezdi mi? gezmedi mi?
Biz gezdik gezmedik gezdik mi? gezmedik mi?
Siz gezdiniz gezmediniz gezdiniz mi? gezmediniz mi?
Onlar gezdiler gezmediler gezdiler mi? gezmediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
gezmek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gezmişim gezmemişim gezmiş miyim? gezmemiş miyim?
Sen gezmişin gezmemişin gezmiş misin? gezmemiş misin?
O gezmiş gezmemiş gezmiş mi? gezmemiş mi?
Biz gezmişiz gezmemişiz gezmiş miyiz? gezmemiş miyiz?
Siz gezmişiniz gezmemişiniz gezmişiz mi? gezmemiş misiniz?
Onlar gezmişler gezmemişler gezmişler mi? gezmemişler mi?

Gelecek Zaman
gezmek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gezeceğim gezmeyeceğim gezecek miyim? gezmeyecek miyim?
Sen gezeceksin gezmeyeceksin gezecek misin? gezmeyecek misin?
O gezecek gezmeyecek gezecek mi? gezmeyecek mi?
Biz gezeceğiz gezmeyeceğiz gezecek miyiz? gezmeyecek miyiz?
Siz gezeceksiniz gezmeyeceksiniz gezecek misiniz? gezmeyecek misiniz?
Onlar gezecekler gezmeyecekler gezecekler mi? gezmeyecekler mi?

Geniş Zaman
gezmek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gezerim gezmem gezer miyim? gezmez miyim?
Sen gezersin gezmezsin gezer misin? gezmez misin?
O gezer gezmez gezer mi? gezmez mi?
Biz gezeriz gezmeyiz gezer miyiz? gezmez miyiz?
Siz gezersiniz gezmezsiniz gezer misiniz? gezmez misiniz?
Onlar gezerler gezmezler gezerler mi? gezmezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
gezmek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben geziyordum gezmiyordum geziyor muydum? gezmiyor muydum?
Sen geziyordun gezmiyordun geziyor muydun? gezmiyor muydun?
O geziyordu gezmiyordu geziyor muydu? gezmiyor muydu?
Biz geziyorduk gezmiyorduk geziyor muyduk? gezmiyor muyduk?
Siz geziyordunuz gezmiyordunuz geziyor muydunuz? gezmiyor muydunuz?
Onlar geziyordular gezmiyordular geziyorlar mıydı? gezmiyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
gezmek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gezermişim gezmezmişim gezer miymişim? gezmez miymişim?
Sen gezermişsin gezmezmişsin gezer miymişsin? gezmez miymişsin?
O gezermiş gezmezmiş gezer miymiş? gezmez miymiş?
Biz gezermişiz gezmezmişiz gezer miymişiz? gezmez miymişiz?
Siz gezermişsiniz gezmezmişsiniz gezer miymişsiniz? gezmez miymişsiniz?
Onlar gezermişler gezmezmişler gezer miymişler? gezmez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
gezmek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben geziyormuşum gezmiyormuşum geziyor muymuşum? gezmiyor muymuşum?
Sen geziyormuşsun gezmiyormuşsun geziyor muymuşsun? gezmiyor muymuşsun?
O geziyormuş gezmiyormuş geziyor muymuş? gezmiyor muymuş?
Biz geziyormuşuz gezmiyormuşuz geziyor muymuşuz? gezmiyor muymuşuz?
Siz geziyormuşsunuz gezmiyormuşsunuz geziyor muymuşsunuz? gezmiyor muymuşsunuz?
Onlar geziyormuşlar gezmiyormuşlar geziyorlar mıymış? gezmiyorlar mıymış?