gelmek fiilinin çekimleri

Anlam
gelmek sözlük anlamı
 1. Ulaşmak, varmak
 2. Getirmek
 3. Oturmaya, ziyarete gitmek
 4. İsabet etmek
 5. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek
 6. Ortaya çıkmak, doğmak
 7. Belli bir süre dolmak
 8. Belli bir zamana ulaşmak
 9. Kadar olmak
 10. Çıkmak, yönelmek
 11. İzlemek, takip etmek
 12. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak
 13. Katılmak, eklenmek
 14. Türemek
 15. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek
 16. Sonuç çıkmak
 17. Dayanmak, tahammül etmek
 18. Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak
 19. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek
 20. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek
 21. Kazanılmak, sağlanılmak
 22. Uymak
 23. Olmak, -e uğramak
 24. Akmak
 25. Düşmek, rast gelmek
 26. Görünmek, sanılmak
 27. Uygun düşmek
 28. Başlamak, ortaya çıkmak
 29. Mal olmak
 30. Biriyle birlikte gitmek
 31. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil
 32. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur
 33. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar
 34. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar
 35. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil
 36. Herhangi bir sırada bulunmak

Şimdiki Zaman
gelmek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben geliyorum gelmiyorum geliyormuyum? gelmiyor muyum?
Sen geliyorsun gelmiyorsun geliyormusun? gelmiyor musun?
O geliyor gelmiyor geliyor? gelmiyor mu?
Biz geliyoruz gelmiyoruz geliyormuyuz? gelmiyor muyuz?
Siz geliyorsunuz gelmiyorsunuz geliyormusunuz? gelmiyor musunuz?
Onlar geliyorlar gelmiyorlar geliyorlar mı? gelmiyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
gelmek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben geldim gelmedim geldim mi? gelmedim mi?
Sen geldin gelmedin geldin mi? gelmedin mi?
O geldi gelmedi geldi mi? gelmedi mi?
Biz geldik gelmedik geldik mi? gelmedik mi?
Siz geldiniz gelmediniz geldiniz mi? gelmediniz mi?
Onlar geldiler gelmediler geldiler mi? gelmediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
gelmek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gelmişim gelmemişim gelmiş miyim? gelmemiş miyim?
Sen gelmişin gelmemişin gelmiş misin? gelmemiş misin?
O gelmiş gelmemiş gelmiş mi? gelmemiş mi?
Biz gelmişiz gelmemişiz gelmiş miyiz? gelmemiş miyiz?
Siz gelmişiniz gelmemişiniz gelmişiz mi? gelmemiş misiniz?
Onlar gelmişler gelmemişler gelmişler mi? gelmemişler mi?

Gelecek Zaman
gelmek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben geleceğim gelmeyeceğim gelecek miyim? gelmeyecek miyim?
Sen geleceksin gelmeyeceksin gelecek misin? gelmeyecek misin?
O gelecek gelmeyecek gelecek mi? gelmeyecek mi?
Biz geleceğiz gelmeyeceğiz gelecek miyiz? gelmeyecek miyiz?
Siz geleceksiniz gelmeyeceksiniz gelecek misiniz? gelmeyecek misiniz?
Onlar gelecekler gelmeyecekler gelecekler mi? gelmeyecekler mi?

Geniş Zaman
gelmek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gelirim gelmem gelir miyim? gelmez miyim?
Sen gelirsin gelmezsin gelir misin? gelmez misin?
O gelir gelmez gelir mi? gelmez mi?
Biz geliriz gelmeyiz gelir miyiz? gelmez miyiz?
Siz gelirsiniz gelmezsiniz gelir misiniz? gelmez misiniz?
Onlar gelirler gelmezler gelirler mi? gelmezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
gelmek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben geliyordum gelmiyordum geliyor muydum? gelmiyor muydum?
Sen geliyordun gelmiyordun geliyor muydun? gelmiyor muydun?
O geliyordu gelmiyordu geliyor muydu? gelmiyor muydu?
Biz geliyorduk gelmiyorduk geliyor muyduk? gelmiyor muyduk?
Siz geliyordunuz gelmiyordunuz geliyor muydunuz? gelmiyor muydunuz?
Onlar geliyordular gelmiyordular geliyorlar mıydı? gelmiyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
gelmek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben gelirmişim gelmezmişim gelir miymişim? gelmez miymişim?
Sen gelirmişsin gelmezmişsin gelir miymişsin? gelmez miymişsin?
O gelirmiş gelmezmiş gelir miymiş? gelmez miymiş?
Biz gelirmişiz gelmezmişiz gelir miymişiz? gelmez miymişiz?
Siz gelirmişsiniz gelmezmişsiniz gelir miymişsiniz? gelmez miymişsiniz?
Onlar gelirmişler gelmezmişler gelir miymişler? gelmez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
gelmek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben geliyormuşum gelmiyormuşum geliyor muymuşum? gelmiyor muymuşum?
Sen geliyormuşsun gelmiyormuşsun geliyor muymuşsun? gelmiyor muymuşsun?
O geliyormuş gelmiyormuş geliyor muymuş? gelmiyor muymuş?
Biz geliyormuşuz gelmiyormuşuz geliyor muymuşuz? gelmiyor muymuşuz?
Siz geliyormuşsunuz gelmiyormuşsunuz geliyor muymuşsunuz? gelmiyor muymuşsunuz?
Onlar geliyormuşlar gelmiyormuşlar geliyorlar mıymış? gelmiyorlar mıymış?