düşünmek fiilinin çekimleri

Anlam
düşünmek sözlük anlamı
  1. Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
  2. Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, muhakeme etmek
  3. Zihniyle arayıp bulmak
  4. Bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak
  5. Akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek
  6. Tasarlamak
  7. Tasalanmak, kaygılanmak
  8. Farz etmek

Şimdiki Zaman
düşünmek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben düşünüyorum düşünmüyorum düşünüyormuyum? düşünmüyor muyum?
Sen düşünüyorsun düşünmüyorsun düşünüyormusun? düşünmüyor musun?
O düşünüyor düşünmüyor düşünüyor? düşünmüyor mu?
Biz düşünüyoruz düşünmüyoruz düşünüyormuyuz? düşünmüyor muyuz?
Siz düşünüyorsunuz düşünmüyorsunuz düşünüyormusunuz? düşünmüyor musunuz?
Onlar düşünüyorlar düşünmüyorlar düşünüyorlar mı? düşünmüyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
düşünmek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben düşünm düşünmedim düşündüm mü? düşünmedim mi?
Sen düşünn düşünmedin düşündün mü? düşünmedin mi?
O düşün düşünmedi düşün mü? düşünmedi mi?
Biz düşünk düşünmedik düşündük mü? düşünmedik mi?
Siz düşünnüz düşünmediniz düşünnüz mü? düşünmediniz mi?
Onlar düşünler düşünmediler düşünler mi? düşünmediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
düşünmek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben düşünmüşüm düşünmemişim düşünmüş müyüm? düşünmemiş miyim?
Sen düşünmüşün düşünmemişin düşünmüş müsün? düşünmemiş misin?
O düşünmüş düşünmemiş düşünmüş mü? düşünmemiş mi?
Biz düşünmüşüz düşünmemişiz düşünmüş müyüz? düşünmemiş miyiz?
Siz düşünmüşünüz düşünmemişiniz düşünmüşüz mü? düşünmemiş misiniz?
Onlar düşünmüşler düşünmemişler düşünmüşler mi? düşünmemişler mi?

Gelecek Zaman
düşünmek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben düşüneceğim düşünmeyeceğim düşünecek miyim? düşünmeyecek miyim?
Sen düşüneceksin düşünmeyeceksin düşünecek misin? düşünmeyecek misin?
O düşünecek düşünmeyecek düşünecek mi? düşünmeyecek mi?
Biz düşüneceğiz düşünmeyeceğiz düşünecek miyiz? düşünmeyecek miyiz?
Siz düşüneceksiniz düşünmeyeceksiniz düşünecek misiniz? düşünmeyecek misiniz?
Onlar düşünecekler düşünmeyecekler düşünecekler mi? düşünmeyecekler mi?

Geniş Zaman
düşünmek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben düşünürüm düşünmem düşünür müyüm? düşünmez miyim?
Sen düşünürsün düşünmezsin düşünür müsün? düşünmez misin?
O düşünür düşünmez düşünür mü? düşünmez mi?
Biz düşünürüz düşünmeyiz düşünür müyüz? düşünmez miyiz?
Siz düşünürsünüz düşünmezsiniz düşünür müsünüz? düşünmez misiniz?
Onlar düşünürler düşünmezler düşünürler mi? düşünmezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
düşünmek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben düşünüyordum düşünmüyordum düşünüyor muydum? düşünmüyor muydum?
Sen düşünüyordun düşünmüyordun düşünüyor muydun? düşünmüyor muydun?
O düşünüyordu düşünmüyordu düşünüyor muydu? düşünmüyor muydu?
Biz düşünüyorduk düşünmüyorduk düşünüyor muyduk? düşünmüyor muyduk?
Siz düşünüyordunuz düşünmüyordunuz düşünüyor muydunuz? düşünmüyor muydunuz?
Onlar düşünüyordular düşünmüyordular düşünüyorlar mıydı? düşünmüyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
düşünmek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben düşünürmüşüm düşünmezmişim düşünürymüşüm? düşünmez miymişim?
Sen düşünürmüşsün düşünmezmişsin düşünürymüşsün? düşünmez miymişsin?
O düşünürmüş düşünmezmiş düşünürymüş? düşünmez miymiş?
Biz düşünürmüşüz düşünmezmişiz düşünürymüşüz? düşünmez miymişiz?
Siz düşünürmüşsünüz düşünmezmişsiniz düşünürymüşsünüz? düşünmez miymişsiniz?
Onlar düşünürmüşler düşünmezmişler düşünürymüşler? düşünmez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
düşünmek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben düşünüyormuşum düşünmüyormuşum düşünüyor muymuşum? düşünmüyor muymuşum?
Sen düşünüyormuşsun düşünmüyormuşsun düşünüyor muymuşsun? düşünmüyor muymuşsun?
O düşünüyormuş düşünmüyormuş düşünüyor muymuş? düşünmüyor muymuş?
Biz düşünüyormuşuz düşünmüyormuşuz düşünüyor muymuşuz? düşünmüyor muymuşuz?
Siz düşünüyormuşsunuz düşünmüyormuşsunuz düşünüyor muymuşsunuz? düşünmüyor muymuşsunuz?
Onlar düşünüyormuşlar düşünmüyormuşlar düşünüyorlar mıymış? düşünmüyorlar mıymış?