dinlemek fiilinin çekimleri

Anlam
dinlemek sözlük anlamı
  1. İşitmek için kulak vermek
  2. Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
  3. Kulakla veya dinleme aletiyle hastayı muayene etmek
  4. Uymak, baş eğmek, itaat etmek

Şimdiki Zaman
dinlemek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben dinliyorum dinlemiyorum dinliyormuyum? dinlemiyor muyum?
Sen dinliyorsun dinlemiyorsun dinliyormusun? dinlemiyor musun?
O dinliyor dinlemiyor dinliyor? dinlemiyor mu?
Biz dinliyoruz dinlemiyoruz dinliyormuyuz? dinlemiyor muyuz?
Siz dinliyorsunuz dinlemiyorsunuz dinliyormusunuz? dinlemiyor musunuz?
Onlar dinliyorlar dinlemiyorlar dinliyorlar mı? dinlemiyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
dinlemek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben dinledim dinlemedim dinledim mi? dinlemedim mi?
Sen dinledin dinlemedin dinledin mi? dinlemedin mi?
O dinledi dinlemedi dinledi mi? dinlemedi mi?
Biz dinledik dinlemedik dinledik mi? dinlemedik mi?
Siz dinlediniz dinlemediniz dinlediniz mi? dinlemediniz mi?
Onlar dinlediler dinlemediler dinlediler mi? dinlemediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
dinlemek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben dinlemişim dinlememişim dinlemiş miyim? dinlememiş miyim?
Sen dinlemişin dinlememişin dinlemiş misin? dinlememiş misin?
O dinlemiş dinlememiş dinlemiş mi? dinlememiş mi?
Biz dinlemişiz dinlememişiz dinlemiş miyiz? dinlememiş miyiz?
Siz dinlemişiniz dinlememişiniz dinlemişiz mi? dinlememiş misiniz?
Onlar dinlemişler dinlememişler dinlemişler mi? dinlememişler mi?

Gelecek Zaman
dinlemek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben dinleyeceğim dinlemeyeceğim dinleyecek miyim? dinlemeyecek miyim?
Sen dinleyeceksin dinlemeyeceksin dinleyecek misin? dinlemeyecek misin?
O dinleyecek dinlemeyecek dinleyecek mi? dinlemeyecek mi?
Biz dinleyeceğiz dinlemeyeceğiz dinleyecek miyiz? dinlemeyecek miyiz?
Siz dinleyeceksiniz dinlemeyeceksiniz dinleyecek misiniz? dinlemeyecek misiniz?
Onlar dinleyecekler dinlemeyecekler dinleyecekler mi? dinlemeyecekler mi?

Geniş Zaman
dinlemek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben dinlerim dinlemem dinler miyim? dinlemez miyim?
Sen dinlersin dinlemezsin dinler misin? dinlemez misin?
O dinler dinlemez dinler mi? dinlemez mi?
Biz dinleriz dinlemeyiz dinler miyiz? dinlemez miyiz?
Siz dinlersiniz dinlemezsiniz dinler misiniz? dinlemez misiniz?
Onlar dinlerler dinlemezler dinlerler mi? dinlemezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
dinlemek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben dinliyordum dinlemiyordum dinliyor muydum? dinlemiyor muydum?
Sen dinliyordun dinlemiyordun dinliyor muydun? dinlemiyor muydun?
O dinliyordu dinlemiyordu dinliyor muydu? dinlemiyor muydu?
Biz dinliyorduk dinlemiyorduk dinliyor muyduk? dinlemiyor muyduk?
Siz dinliyordunuz dinlemiyordunuz dinliyor muydunuz? dinlemiyor muydunuz?
Onlar dinliyordular dinlemiyordular dinliyorlar mıydı? dinlemiyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
dinlemek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben dinlermişim dinlemezmişim dinler miymişim? dinlemez miymişim?
Sen dinlermişsin dinlemezmişsin dinler miymişsin? dinlemez miymişsin?
O dinlermiş dinlemezmiş dinler miymiş? dinlemez miymiş?
Biz dinlermişiz dinlemezmişiz dinler miymişiz? dinlemez miymişiz?
Siz dinlermişsiniz dinlemezmişsiniz dinler miymişsiniz? dinlemez miymişsiniz?
Onlar dinlermişler dinlemezmişler dinler miymişler? dinlemez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
dinlemek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben dinliyormuşum dinlemiyormuşum dinliyor muymuşum? dinlemiyor muymuşum?
Sen dinliyormuşsun dinlemiyormuşsun dinliyor muymuşsun? dinlemiyor muymuşsun?
O dinliyormuş dinlemiyormuş dinliyor muymuş? dinlemiyor muymuş?
Biz dinliyormuşuz dinlemiyormuşuz dinliyor muymuşuz? dinlemiyor muymuşuz?
Siz dinliyormuşsunuz dinlemiyormuşsunuz dinliyor muymuşsunuz? dinlemiyor muymuşsunuz?
Onlar dinliyormuşlar dinlemiyormuşlar dinliyorlar mıymış? dinlemiyorlar mıymış?