çalışmak fiilinin çekimleri

Anlam
çalışmak sözlük anlamı
  1. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak
  2. Herhangi bir iş üzerinde olmak
  3. İşi veya görevi olmak, bulunmak
  4. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak
  5. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak
  6. Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek

Şimdiki Zaman
çalışmak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben çalışıyorum çalışmıyorum çalışıyormuyum? çalışmıyor muyum?
Sen çalışıyorsun çalışmıyorsun çalışıyormusun? çalışmıyor musun?
O çalışıyor çalışmıyor çalışıyor? çalışmıyor mu?
Biz çalışıyoruz çalışmıyoruz çalışıyormuyuz? çalışmıyor muyuz?
Siz çalışıyorsunuz çalışmıyorsunuz çalışıyormusunuz? çalışmıyor musunuz?
Onlar çalışıyorlar çalışmıyorlar çalışıyorlar mı? çalışmıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
çalışmak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben çalışm çalışmam çalıştım mı? çalışmadım mı?
Sen çalışn çalışman çalıştın mı? çalışmadın mı?
O çalış çalışma çalış mı? çalışma mı?
Biz çalışk çalışmak çalıştık mı? çalışmadık mı?
Siz çalışnız çalışmanız çalışnız mı? çalışmadınız mı?
Onlar çalışlar çalışmalar çalışlar mı? çalışmadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
çalışmak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben çalışmışım çalışmamışım çalışmış mıyım? çalışmamış mıyım?
Sen çalışmışın çalışmamışın çalışmış mısın? çalışmamış mısın?
O çalışmış çalışmamış çalışmış mı? çalışmamış mı?
Biz çalışmışız çalışmamışız çalışmış mıyız? çalışmamış mıyız?
Siz çalışmışınız çalışmamışınız çalışmışız mı? çalışmamış mısınız?
Onlar çalışmışlar çalışmamışlar çalışmışlar mı? çalışmamışlar mı?

Gelecek Zaman
çalışmak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben çalışacağım çalışmayacağım çalışacak mıyım? çalışmayacak mıyım?
Sen çalışacaksın çalışmayacaksın çalışacak mısın? çalışmayacak mısın?
O çalışacak çalışmayacak çalışacak mı? çalışmayacak mı?
Biz çalışacağız çalışmayacağız çalışacak mıyız? çalışmayacak mıyız?
Siz çalışacaksınız çalışmayacaksınız çalışacak mısınız? çalışmayacak mısınız?
Onlar çalışacaklar çalışmayacaklar çalışacaklar mı? çalışmayacaklar mı?

Geniş Zaman
çalışmak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben çalışırım çalışmam çalışır mıyım? çalışmaz mıyım?
Sen çalışırsın çalışmazsın çalışır mısın? çalışmaz mısın?
O çalışır çalışmaz çalışır mı? çalışmaz mı?
Biz çalışırız çalışmayız çalışır mıyız? çalışmaz mıyız?
Siz çalışırsınız çalışmazsınız çalışır mısınız? çalışmaz mısınız?
Onlar çalışırlar çalışmazlar çalışırlar mı? çalışmazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
çalışmak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben çalışıyordum çalışmıyordum çalışıyor muydum? çalışmıyor muydum?
Sen çalışıyordun çalışmıyordun çalışıyor muydun? çalışmıyor muydun?
O çalışıyordu çalışmıyordu çalışıyor muydu? çalışmıyor muydu?
Biz çalışıyorduk çalışmıyorduk çalışıyor muyduk? çalışmıyor muyduk?
Siz çalışıyordunuz çalışmıyordunuz çalışıyor muydunuz? çalışmıyor muydunuz?
Onlar çalışıyordular çalışmıyordular çalışıyorlar mıydı? çalışmıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
çalışmak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben çalışırmışım çalışmazmışım çalışırymışım? çalışmazymışım?
Sen çalışırmışsın çalışmazmışsın çalışırymışsın? çalışmazymışsın?
O çalışırmış çalışmazmış çalışırymış? çalışmazymış?
Biz çalışırmışız çalışmazmışız çalışırymışız? çalışmazymışız?
Siz çalışırmışsınız çalışmazmışsınız çalışırymışsınız? çalışmazymışsınız?
Onlar çalışırmışlar çalışmazmışlar çalışırymışlar? çalışmazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
çalışmak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben çalışıyormuşum çalışmıyormuşum çalışıyor muymuşum? çalışmıyor muymuşum?
Sen çalışıyormuşsun çalışmıyormuşsun çalışıyor muymuşsun? çalışmıyor muymuşsun?
O çalışıyormuş çalışmıyormuş çalışıyor muymuş? çalışmıyor muymuş?
Biz çalışıyormuşuz çalışmıyormuşuz çalışıyor muymuşuz? çalışmıyor muymuşuz?
Siz çalışıyormuşsunuz çalışmıyormuşsunuz çalışıyor muymuşsunuz? çalışmıyor muymuşsunuz?
Onlar çalışıyormuşlar çalışmıyormuşlar çalışıyorlar mıymış? çalışmıyorlar mıymış?