beklemek fiilinin çekimleri

Anlam
beklemek sözlük anlamı
  1. Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak
  2. Süre tanımak, acele etmemek
  3. Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek
  4. Ummak
  5. Karşılaşma ihtimali bulunmak
  6. Aramak, istemek
  7. Oyalanmak

Şimdiki Zaman
beklemek fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bekliyorum beklemiyorum bekliyormuyum? beklemiyor muyum?
Sen bekliyorsun beklemiyorsun bekliyormusun? beklemiyor musun?
O bekliyor beklemiyor bekliyor? beklemiyor mu?
Biz bekliyoruz beklemiyoruz bekliyormuyuz? beklemiyor muyuz?
Siz bekliyorsunuz beklemiyorsunuz bekliyormusunuz? beklemiyor musunuz?
Onlar bekliyorlar beklemiyorlar bekliyorlar mı? beklemiyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
beklemek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bekledim beklemedim bekledim mi? beklemedim mi?
Sen bekledin beklemedin bekledin mi? beklemedin mi?
O bekledi beklemedi bekledi mi? beklemedi mi?
Biz bekledik beklemedik bekledik mi? beklemedik mi?
Siz beklediniz beklemediniz beklediniz mi? beklemediniz mi?
Onlar beklediler beklemediler beklediler mi? beklemediler mi?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
beklemek fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben beklemişim beklememişim beklemiş miyim? beklememiş miyim?
Sen beklemişin beklememişin beklemiş misin? beklememiş misin?
O beklemiş beklememiş beklemiş mi? beklememiş mi?
Biz beklemişiz beklememişiz beklemiş miyiz? beklememiş miyiz?
Siz beklemişiniz beklememişiniz beklemişiz mi? beklememiş misiniz?
Onlar beklemişler beklememişler beklemişler mi? beklememişler mi?

Gelecek Zaman
beklemek fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bekleyeceğim beklemeyeceğim bekleyecek miyim? beklemeyecek miyim?
Sen bekleyeceksin beklemeyeceksin bekleyecek misin? beklemeyecek misin?
O bekleyecek beklemeyecek bekleyecek mi? beklemeyecek mi?
Biz bekleyeceğiz beklemeyeceğiz bekleyecek miyiz? beklemeyecek miyiz?
Siz bekleyeceksiniz beklemeyeceksiniz bekleyecek misiniz? beklemeyecek misiniz?
Onlar bekleyecekler beklemeyecekler bekleyecekler mi? beklemeyecekler mi?

Geniş Zaman
beklemek fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben beklerim beklemem bekler miyim? beklemez miyim?
Sen beklersin beklemezsin bekler misin? beklemez misin?
O bekler beklemez bekler mi? beklemez mi?
Biz bekleriz beklemeyiz bekler miyiz? beklemez miyiz?
Siz beklersiniz beklemezsiniz bekler misiniz? beklemez misiniz?
Onlar beklerler beklemezler beklerler mi? beklemezler mi?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
beklemek fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bekliyordum beklemiyordum bekliyor muydum? beklemiyor muydum?
Sen bekliyordun beklemiyordun bekliyor muydun? beklemiyor muydun?
O bekliyordu beklemiyordu bekliyor muydu? beklemiyor muydu?
Biz bekliyorduk beklemiyorduk bekliyor muyduk? beklemiyor muyduk?
Siz bekliyordunuz beklemiyordunuz bekliyor muydunuz? beklemiyor muydunuz?
Onlar bekliyordular beklemiyordular bekliyorlar mıydı? beklemiyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
beklemek fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben beklermişim beklemezmişim bekler miymişim? beklemez miymişim?
Sen beklermişsin beklemezmişsin bekler miymişsin? beklemez miymişsin?
O beklermiş beklemezmiş bekler miymiş? beklemez miymiş?
Biz beklermişiz beklemezmişiz bekler miymişiz? beklemez miymişiz?
Siz beklermişsiniz beklemezmişsiniz bekler miymişsiniz? beklemez miymişsiniz?
Onlar beklermişler beklemezmişler bekler miymişler? beklemez miymişler?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
beklemek fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bekliyormuşum beklemiyormuşum bekliyor muymuşum? beklemiyor muymuşum?
Sen bekliyormuşsun beklemiyormuşsun bekliyor muymuşsun? beklemiyor muymuşsun?
O bekliyormuş beklemiyormuş bekliyor muymuş? beklemiyor muymuş?
Biz bekliyormuşuz beklemiyormuşuz bekliyor muymuşuz? beklemiyor muymuşuz?
Siz bekliyormuşsunuz beklemiyormuşsunuz bekliyor muymuşsunuz? beklemiyor muymuşsunuz?
Onlar bekliyormuşlar beklemiyormuşlar bekliyorlar mıymış? beklemiyorlar mıymış?