başlamak fiilinin çekimleri

Anlam
başlamak sözlük anlamı
  1. Görünmek
  2. Etkisini göstermek
  3. Bir işe girişmek, harekete geçmek
  4. Çalışır, işler, yürür duruma girmek
  5. Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak

Şimdiki Zaman
başlamak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben başlıyorum başlamıyorum başlıyormuyum? başlamıyor muyum?
Sen başlıyorsun başlamıyorsun başlıyormusun? başlamıyor musun?
O başlıyor başlamıyor başlıyor? başlamıyor mu?
Biz başlıyoruz başlamıyoruz başlıyormuyuz? başlamıyor muyuz?
Siz başlıyorsunuz başlamıyorsunuz başlıyormusunuz? başlamıyor musunuz?
Onlar başlıyorlar başlamıyorlar başlıyorlar mı? başlamıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
başlamak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben başlam başlamam başladım mı? başlamadım mı?
Sen başlan başlaman başladın mı? başlamadın mı?
O başla başlama başla mı? başlama mı?
Biz başlak başlamak başladık mı? başlamadık mı?
Siz başlanız başlamanız başlanız mı? başlamadınız mı?
Onlar başlalar başlamalar başlalar mı? başlamadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
başlamak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben başlamışım başlamamışım başlamış mıyım? başlamamış mıyım?
Sen başlamışın başlamamışın başlamış mısın? başlamamış mısın?
O başlamış başlamamış başlamış mı? başlamamış mı?
Biz başlamışız başlamamışız başlamış mıyız? başlamamış mıyız?
Siz başlamışınız başlamamışınız başlamışız mı? başlamamış mısınız?
Onlar başlamışlar başlamamışlar başlamışlar mı? başlamamışlar mı?

Gelecek Zaman
başlamak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben başlayacağım başlamayacağım başlayacak mıyım? başlamayacak mıyım?
Sen başlayacaksın başlamayacaksın başlayacak mısın? başlamayacak mısın?
O başlayacak başlamayacak başlayacak mı? başlamayacak mı?
Biz başlayacağız başlamayacağız başlayacak mıyız? başlamayacak mıyız?
Siz başlayacaksınız başlamayacaksınız başlayacak mısınız? başlamayacak mısınız?
Onlar başlayacaklar başlamayacaklar başlayacaklar mı? başlamayacaklar mı?

Geniş Zaman
başlamak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben başlarım başlamam başlar mıyım? başlamaz mıyım?
Sen başlarsın başlamazsın başlar mısın? başlamaz mısın?
O başlar başlamaz başlar mı? başlamaz mı?
Biz başlarız başlamayız başlar mıyız? başlamaz mıyız?
Siz başlarsınız başlamazsınız başlar mısınız? başlamaz mısınız?
Onlar başlarlar başlamazlar başlarlar mı? başlamazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
başlamak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben başlıyordum başlamıyordum başlıyor muydum? başlamıyor muydum?
Sen başlıyordun başlamıyordun başlıyor muydun? başlamıyor muydun?
O başlıyordu başlamıyordu başlıyor muydu? başlamıyor muydu?
Biz başlıyorduk başlamıyorduk başlıyor muyduk? başlamıyor muyduk?
Siz başlıyordunuz başlamıyordunuz başlıyor muydunuz? başlamıyor muydunuz?
Onlar başlıyordular başlamıyordular başlıyorlar mıydı? başlamıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
başlamak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben başlarmışım başlamazmışım başlarymışım? başlamazymışım?
Sen başlarmışsın başlamazmışsın başlarymışsın? başlamazymışsın?
O başlarmış başlamazmış başlarymış? başlamazymış?
Biz başlarmışız başlamazmışız başlarymışız? başlamazymışız?
Siz başlarmışsınız başlamazmışsınız başlarymışsınız? başlamazymışsınız?
Onlar başlarmışlar başlamazmışlar başlarymışlar? başlamazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
başlamak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben başlıyormuşum başlamıyormuşum başlıyor muymuşum? başlamıyor muymuşum?
Sen başlıyormuşsun başlamıyormuşsun başlıyor muymuşsun? başlamıyor muymuşsun?
O başlıyormuş başlamıyormuş başlıyor muymuş? başlamıyor muymuş?
Biz başlıyormuşuz başlamıyormuşuz başlıyor muymuşuz? başlamıyor muymuşuz?
Siz başlıyormuşsunuz başlamıyormuşsunuz başlıyor muymuşsunuz? başlamıyor muymuşsunuz?
Onlar başlıyormuşlar başlamıyormuşlar başlıyorlar mıymış? başlamıyorlar mıymış?