bakmak fiilinin çekimleri

Anlam
bakmak sözlük anlamı
 1. Bakışı bir şey üzerine çevirmek
 2. Aramak
 3. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak
 4. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek
 5. Beslemek, geçindirmek
 6. Bir iş birinden beklenmek
 7. Hastayı muayene etmek
 8. Tedavi etmek için ilgilenmek
 9. Yoklamak, incelemek, denemek
 10. Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak
 11. İlgilenmek
 12. Uğraşmak, meşgul olmak
 13. Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak
 14. Gözetmek, korumak
 15. Renklerde benzemek, andırmak
 16. Anlamak, farkına varmak
 17. Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle uğraşır olmak

Şimdiki Zaman
bakmak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bakıyorum bakmıyorum bakıyormuyum? bakmıyor muyum?
Sen bakıyorsun bakmıyorsun bakıyormusun? bakmıyor musun?
O bakıyor bakmıyor bakıyor? bakmıyor mu?
Biz bakıyoruz bakmıyoruz bakıyormuyuz? bakmıyor muyuz?
Siz bakıyorsunuz bakmıyorsunuz bakıyormusunuz? bakmıyor musunuz?
Onlar bakıyorlar bakmıyorlar bakıyorlar mı? bakmıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
bakmak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bakm bakmam baktım mı? bakmadım mı?
Sen bakn bakman baktın mı? bakmadın mı?
O bak bakma bak mı? bakma mı?
Biz bakk bakmak baktık mı? bakmadık mı?
Siz baknız bakmanız baknız mı? bakmadınız mı?
Onlar baklar bakmalar baklar mı? bakmadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
bakmak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bakmışım bakmamışım bakmış mıyım? bakmamış mıyım?
Sen bakmışın bakmamışın bakmış mısın? bakmamış mısın?
O bakmış bakmamış bakmış mı? bakmamış mı?
Biz bakmışız bakmamışız bakmış mıyız? bakmamış mıyız?
Siz bakmışınız bakmamışınız bakmışız mı? bakmamış mısınız?
Onlar bakmışlar bakmamışlar bakmışlar mı? bakmamışlar mı?

Gelecek Zaman
bakmak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bakacağım bakmayacağım bakacak mıyım? bakmayacak mıyım?
Sen bakacaksın bakmayacaksın bakacak mısın? bakmayacak mısın?
O bakacak bakmayacak bakacak mı? bakmayacak mı?
Biz bakacağız bakmayacağız bakacak mıyız? bakmayacak mıyız?
Siz bakacaksınız bakmayacaksınız bakacak mısınız? bakmayacak mısınız?
Onlar bakacaklar bakmayacaklar bakacaklar mı? bakmayacaklar mı?

Geniş Zaman
bakmak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bakarım bakmam bakar mıyım? bakmaz mıyım?
Sen bakarsın bakmazsın bakar mısın? bakmaz mısın?
O bakar bakmaz bakar mı? bakmaz mı?
Biz bakarız bakmayız bakar mıyız? bakmaz mıyız?
Siz bakarsınız bakmazsınız bakar mısınız? bakmaz mısınız?
Onlar bakarlar bakmazlar bakarlar mı? bakmazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
bakmak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bakıyordum bakmıyordum bakıyor muydum? bakmıyor muydum?
Sen bakıyordun bakmıyordun bakıyor muydun? bakmıyor muydun?
O bakıyordu bakmıyordu bakıyor muydu? bakmıyor muydu?
Biz bakıyorduk bakmıyorduk bakıyor muyduk? bakmıyor muyduk?
Siz bakıyordunuz bakmıyordunuz bakıyor muydunuz? bakmıyor muydunuz?
Onlar bakıyordular bakmıyordular bakıyorlar mıydı? bakmıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
bakmak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bakarmışım bakmazmışım bakarymışım? bakmazymışım?
Sen bakarmışsın bakmazmışsın bakarymışsın? bakmazymışsın?
O bakarmış bakmazmış bakarymış? bakmazymış?
Biz bakarmışız bakmazmışız bakarymışız? bakmazymışız?
Siz bakarmışsınız bakmazmışsınız bakarymışsınız? bakmazymışsınız?
Onlar bakarmışlar bakmazmışlar bakarymışlar? bakmazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
bakmak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben bakıyormuşum bakmıyormuşum bakıyor muymuşum? bakmıyor muymuşum?
Sen bakıyormuşsun bakmıyormuşsun bakıyor muymuşsun? bakmıyor muymuşsun?
O bakıyormuş bakmıyormuş bakıyor muymuş? bakmıyor muymuş?
Biz bakıyormuşuz bakmıyormuşuz bakıyor muymuşuz? bakmıyor muymuşuz?
Siz bakıyormuşsunuz bakmıyormuşsunuz bakıyor muymuşsunuz? bakmıyor muymuşsunuz?
Onlar bakıyormuşlar bakmıyormuşlar bakıyorlar mıymış? bakmıyorlar mıymış?