anlamak fiilinin çekimleri

Anlam
anlamak sözlük anlamı
  1. Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak
  2. Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek
  3. Sorup öğrenmek
  4. Doğru ve yerinde bulmak
  5. Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek
  6. Bir şey hakkında bilgisi bulunmak
  7. Yarar sağlamak

Şimdiki Zaman
anlamak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben anlıyorum anlamıyorum anlıyormuyum? anlamıyor muyum?
Sen anlıyorsun anlamıyorsun anlıyormusun? anlamıyor musun?
O anlıyor anlamıyor anlıyor? anlamıyor mu?
Biz anlıyoruz anlamıyoruz anlıyormuyuz? anlamıyor muyuz?
Siz anlıyorsunuz anlamıyorsunuz anlıyormusunuz? anlamıyor musunuz?
Onlar anlıyorlar anlamıyorlar anlıyorlar mı? anlamıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
anlamak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben anlam anlamam anladım mı? anlamadım mı?
Sen anlan anlaman anladın mı? anlamadın mı?
O anla anlama anla mı? anlama mı?
Biz anlak anlamak anladık mı? anlamadık mı?
Siz anlanız anlamanız anlanız mı? anlamadınız mı?
Onlar anlalar anlamalar anlalar mı? anlamadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
anlamak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben anlamışım anlamamışım anlamış mıyım? anlamamış mıyım?
Sen anlamışın anlamamışın anlamış mısın? anlamamış mısın?
O anlamış anlamamış anlamış mı? anlamamış mı?
Biz anlamışız anlamamışız anlamış mıyız? anlamamış mıyız?
Siz anlamışınız anlamamışınız anlamışız mı? anlamamış mısınız?
Onlar anlamışlar anlamamışlar anlamışlar mı? anlamamışlar mı?

Gelecek Zaman
anlamak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben anlayacağım anlamayacağım anlayacak mıyım? anlamayacak mıyım?
Sen anlayacaksın anlamayacaksın anlayacak mısın? anlamayacak mısın?
O anlayacak anlamayacak anlayacak mı? anlamayacak mı?
Biz anlayacağız anlamayacağız anlayacak mıyız? anlamayacak mıyız?
Siz anlayacaksınız anlamayacaksınız anlayacak mısınız? anlamayacak mısınız?
Onlar anlayacaklar anlamayacaklar anlayacaklar mı? anlamayacaklar mı?

Geniş Zaman
anlamak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben anlarım anlamam anlar mıyım? anlamaz mıyım?
Sen anlarsın anlamazsın anlar mısın? anlamaz mısın?
O anlar anlamaz anlar mı? anlamaz mı?
Biz anlarız anlamayız anlar mıyız? anlamaz mıyız?
Siz anlarsınız anlamazsınız anlar mısınız? anlamaz mısınız?
Onlar anlarlar anlamazlar anlarlar mı? anlamazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
anlamak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben anlıyordum anlamıyordum anlıyor muydum? anlamıyor muydum?
Sen anlıyordun anlamıyordun anlıyor muydun? anlamıyor muydun?
O anlıyordu anlamıyordu anlıyor muydu? anlamıyor muydu?
Biz anlıyorduk anlamıyorduk anlıyor muyduk? anlamıyor muyduk?
Siz anlıyordunuz anlamıyordunuz anlıyor muydunuz? anlamıyor muydunuz?
Onlar anlıyordular anlamıyordular anlıyorlar mıydı? anlamıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
anlamak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben anlarmışım anlamazmışım anlarymışım? anlamazymışım?
Sen anlarmışsın anlamazmışsın anlarymışsın? anlamazymışsın?
O anlarmış anlamazmış anlarymış? anlamazymış?
Biz anlarmışız anlamazmışız anlarymışız? anlamazymışız?
Siz anlarmışsınız anlamazmışsınız anlarymışsınız? anlamazymışsınız?
Onlar anlarmışlar anlamazmışlar anlarymışlar? anlamazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
anlamak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben anlıyormuşum anlamıyormuşum anlıyor muymuşum? anlamıyor muymuşum?
Sen anlıyormuşsun anlamıyormuşsun anlıyor muymuşsun? anlamıyor muymuşsun?
O anlıyormuş anlamıyormuş anlıyor muymuş? anlamıyor muymuş?
Biz anlıyormuşuz anlamıyormuşuz anlıyor muymuşuz? anlamıyor muymuşuz?
Siz anlıyormuşsunuz anlamıyormuşsunuz anlıyor muymuşsunuz? anlamıyor muymuşsunuz?
Onlar anlıyormuşlar anlamıyormuşlar anlıyorlar mıymış? anlamıyorlar mıymış?