almak fiilinin çekimleri

Anlam
almak sözlük anlamı
 1. Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
 2. Satın almak
 3. Ele geçirmek, fethetmek
 4. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak
 5. Birlikte götürmek
 6. İçine sığmak
 7. Kabul etmek
 8. Kendine ulaştırılmak, iletilmek
 9. İçeri sızmak, içine çekmek
 10. Erkek, kadınla evlenmek
 11. Sürükleyip götürmek
 12. Kazanmak, elde etmek
 13. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak
 14. Bürümek, sarmak, kaplamak
 15. Kısaltmak, eksiltmek
 16. Yolmak, koparmak
 17. Temizlemek
 18. İçeri girmesini sağlamak
 19. Tat veya koku duymak
 20. Örtmek, koymak
 21. Yol gitmek, mesafe katetmek
 22. Çalmak
 23. Soldurmak
 24. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak
 25. Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek
 26. Göreve, işe başlatmak
 27. Görevden, işten çekmek
 28. Başlamak
 29. İçecek veya sigara içmek
 30. Yutmak, kullanmak
 31. Kazanç sağlamak
 32. Gidermek, yok etmek
 33. Yer değiştirmek

Şimdiki Zaman
almak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben alıyorum almıyorum alıyormuyum? almıyor muyum?
Sen alıyorsun almıyorsun alıyormusun? almıyor musun?
O alıyor almıyor alıyor? almıyor mu?
Biz alıyoruz almıyoruz alıyormuyuz? almıyor muyuz?
Siz alıyorsunuz almıyorsunuz alıyormusunuz? almıyor musunuz?
Onlar alıyorlar almıyorlar alıyorlar mı? almıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
almak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben alm almam aldım mı? almadım mı?
Sen aln alman aldın mı? almadın mı?
O al alma al mı? alma mı?
Biz alk almak aldık mı? almadık mı?
Siz alnız almanız alnız mı? almadınız mı?
Onlar allar almalar allar mı? almadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
almak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben almışım almamışım almış mıyım? almamış mıyım?
Sen almışın almamışın almış mısın? almamış mısın?
O almış almamış almış mı? almamış mı?
Biz almışız almamışız almış mıyız? almamış mıyız?
Siz almışınız almamışınız almışız mı? almamış mısınız?
Onlar almışlar almamışlar almışlar mı? almamışlar mı?

Gelecek Zaman
almak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben alacağım almayacağım alacak mıyım? almayacak mıyım?
Sen alacaksın almayacaksın alacak mısın? almayacak mısın?
O alacak almayacak alacak mı? almayacak mı?
Biz alacağız almayacağız alacak mıyız? almayacak mıyız?
Siz alacaksınız almayacaksınız alacak mısınız? almayacak mısınız?
Onlar alacaklar almayacaklar alacaklar mı? almayacaklar mı?

Geniş Zaman
almak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben alırım almam alır mıyım? almaz mıyım?
Sen alırsın almazsın alır mısın? almaz mısın?
O alır almaz alır mı? almaz mı?
Biz alırız almayız alır mıyız? almaz mıyız?
Siz alırsınız almazsınız alır mısınız? almaz mısınız?
Onlar alırlar almazlar alırlar mı? almazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
almak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben alıyordum almıyordum alıyor muydum? almıyor muydum?
Sen alıyordun almıyordun alıyor muydun? almıyor muydun?
O alıyordu almıyordu alıyor muydu? almıyor muydu?
Biz alıyorduk almıyorduk alıyor muyduk? almıyor muyduk?
Siz alıyordunuz almıyordunuz alıyor muydunuz? almıyor muydunuz?
Onlar alıyordular almıyordular alıyorlar mıydı? almıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
almak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben alırmışım almazmışım alırymışım? almazymışım?
Sen alırmışsın almazmışsın alırymışsın? almazymışsın?
O alırmış almazmış alırymış? almazymış?
Biz alırmışız almazmışız alırymışız? almazymışız?
Siz alırmışsınız almazmışsınız alırymışsınız? almazymışsınız?
Onlar alırmışlar almazmışlar alırymışlar? almazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
almak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben alıyormuşum almıyormuşum alıyor muymuşum? almıyor muymuşum?
Sen alıyormuşsun almıyormuşsun alıyor muymuşsun? almıyor muymuşsun?
O alıyormuş almıyormuş alıyor muymuş? almıyor muymuş?
Biz alıyormuşuz almıyormuşuz alıyor muymuşuz? almıyor muymuşuz?
Siz alıyormuşsunuz almıyormuşsunuz alıyor muymuşsunuz? almıyor muymuşsunuz?
Onlar alıyormuşlar almıyormuşlar alıyorlar mıymış? almıyorlar mıymış?