ağlamak fiilinin çekimleri

Anlam
ağlamak sözlük anlamı
  1. Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek
  2. Ağaç budandığında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak
  3. Sızlanmak, yakınmak
  4. Bir duruma üzülmek

Şimdiki Zaman
ağlamak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ağlıyorum ağlamıyorum ağlıyormuyum? ağlamıyor muyum?
Sen ağlıyorsun ağlamıyorsun ağlıyormusun? ağlamıyor musun?
O ağlıyor ağlamıyor ağlıyor? ağlamıyor mu?
Biz ağlıyoruz ağlamıyoruz ağlıyormuyuz? ağlamıyor muyuz?
Siz ağlıyorsunuz ağlamıyorsunuz ağlıyormusunuz? ağlamıyor musunuz?
Onlar ağlıyorlar ağlamıyorlar ağlıyorlar mı? ağlamıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
ağlamak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ağlam ağlamam ağladım mı? ağlamadım mı?
Sen ağlan ağlaman ağladın mı? ağlamadın mı?
O ağla ağlama ağla mı? ağlama mı?
Biz ağlak ağlamak ağladık mı? ağlamadık mı?
Siz ağlanız ağlamanız ağlanız mı? ağlamadınız mı?
Onlar ağlalar ağlamalar ağlalar mı? ağlamadılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
ağlamak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ağlamışım ağlamamışım ağlamış mıyım? ağlamamış mıyım?
Sen ağlamışın ağlamamışın ağlamış mısın? ağlamamış mısın?
O ağlamış ağlamamış ağlamış mı? ağlamamış mı?
Biz ağlamışız ağlamamışız ağlamış mıyız? ağlamamış mıyız?
Siz ağlamışınız ağlamamışınız ağlamışız mı? ağlamamış mısınız?
Onlar ağlamışlar ağlamamışlar ağlamışlar mı? ağlamamışlar mı?

Gelecek Zaman
ağlamak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ağlayacağım ağlamayacağım ağlayacak mıyım? ağlamayacak mıyım?
Sen ağlayacaksın ağlamayacaksın ağlayacak mısın? ağlamayacak mısın?
O ağlayacak ağlamayacak ağlayacak mı? ağlamayacak mı?
Biz ağlayacağız ağlamayacağız ağlayacak mıyız? ağlamayacak mıyız?
Siz ağlayacaksınız ağlamayacaksınız ağlayacak mısınız? ağlamayacak mısınız?
Onlar ağlayacaklar ağlamayacaklar ağlayacaklar mı? ağlamayacaklar mı?

Geniş Zaman
ağlamak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ağlarım ağlamam ağlar mıyım? ağlamaz mıyım?
Sen ağlarsın ağlamazsın ağlar mısın? ağlamaz mısın?
O ağlar ağlamaz ağlar mı? ağlamaz mı?
Biz ağlarız ağlamayız ağlar mıyız? ağlamaz mıyız?
Siz ağlarsınız ağlamazsınız ağlar mısınız? ağlamaz mısınız?
Onlar ağlarlar ağlamazlar ağlarlar mı? ağlamazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
ağlamak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ağlıyordum ağlamıyordum ağlıyor muydum? ağlamıyor muydum?
Sen ağlıyordun ağlamıyordun ağlıyor muydun? ağlamıyor muydun?
O ağlıyordu ağlamıyordu ağlıyor muydu? ağlamıyor muydu?
Biz ağlıyorduk ağlamıyorduk ağlıyor muyduk? ağlamıyor muyduk?
Siz ağlıyordunuz ağlamıyordunuz ağlıyor muydunuz? ağlamıyor muydunuz?
Onlar ağlıyordular ağlamıyordular ağlıyorlar mıydı? ağlamıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
ağlamak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ağlarmışım ağlamazmışım ağlarymışım? ağlamazymışım?
Sen ağlarmışsın ağlamazmışsın ağlarymışsın? ağlamazymışsın?
O ağlarmış ağlamazmış ağlarymış? ağlamazymış?
Biz ağlarmışız ağlamazmışız ağlarymışız? ağlamazymışız?
Siz ağlarmışsınız ağlamazmışsınız ağlarymışsınız? ağlamazymışsınız?
Onlar ağlarmışlar ağlamazmışlar ağlarymışlar? ağlamazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
ağlamak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ağlıyormuşum ağlamıyormuşum ağlıyor muymuşum? ağlamıyor muymuşum?
Sen ağlıyormuşsun ağlamıyormuşsun ağlıyor muymuşsun? ağlamıyor muymuşsun?
O ağlıyormuş ağlamıyormuş ağlıyor muymuş? ağlamıyor muymuş?
Biz ağlıyormuşuz ağlamıyormuşuz ağlıyor muymuşuz? ağlamıyor muymuşuz?
Siz ağlıyormuşsunuz ağlamıyormuşsunuz ağlıyor muymuşsunuz? ağlamıyor muymuşsunuz?
Onlar ağlıyormuşlar ağlamıyormuşlar ağlıyorlar mıymış? ağlamıyorlar mıymış?