açmak fiilinin çekimleri

Anlam
açmak sözlük anlamı
 1. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
 2. Engeli kaldırmak
 3. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
 4. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak
 5. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak
 6. Alanını genişletmek
 7. Birbirinden uzaklaştırmak
 8. Yarmak
 9. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak
 10. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak
 11. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek
 12. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak
 13. Alışverişi başlatmak
 14. Rengin koyuluğunu azaltmak
 15. Yakışmak, güzel göstermek
 16. Ferahlık vermek
 17. Beğenmek
 18. Bir konu ile ilgili konuşmak
 19. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek
 20. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak
 21. Yapmak, düzenlemek
 22. Ayırmak, tahsis etmek
 23. Görünür duruma getirmek
 24. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak
 25. Geçit sağlamak
 26. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek
 27. Savaşla almak, fethetmek

Şimdiki Zaman
açmak fiilinin şimdiki zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ıyorum mıyorum ıyormuyum? mıyor muyum?
Sen ıyorsun mıyorsun ıyormusun? mıyor musun?
O ıyor mıyor ıyor? mıyor mu?
Biz ıyoruz mıyoruz ıyormuyuz? mıyor muyuz?
Siz ıyorsunuz mıyorsunuz ıyormusunuz? mıyor musunuz?
Onlar ıyorlar mıyorlar ıyorlar mı? mıyorlar mı?

Görülen Geçmiş Zaman
açmak fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben m mam tım mı? madım mı?
Sen n man tın mı? madın mı?
O ma mı? ma mı?
Biz k mak tık mı? madık mı?
Siz nız manız nız mı? madınız mı?
Onlar lar malar lar mı? madılar mı?

Öğrenilen Geçmiş Zaman
açmak fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben mışım mamışım mış mıyım? mamış mıyım?
Sen mışın mamışın mış mısın? mamış mısın?
O mış mamış mış mı? mamış mı?
Biz mışız mamışız mış mıyız? mamış mıyız?
Siz mışınız mamışınız mışız mı? mamış mısınız?
Onlar mışlar mamışlar mışlar mı? mamışlar mı?

Gelecek Zaman
açmak fiilinin gelecek zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben acağım mayacağım acak mıyım? mayacak mıyım?
Sen acaksın mayacaksın acak mısın? mayacak mısın?
O acak mayacak acak mı? mayacak mı?
Biz acağız mayacağız acak mıyız? mayacak mıyız?
Siz acaksınız mayacaksınız acak mısınız? mayacak mısınız?
Onlar acaklar mayacaklar acaklar mı? mayacaklar mı?

Geniş Zaman
açmak fiilinin geniş zaman çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben arım mam ar mıyım? maz mıyım?
Sen arsın mazsın ar mısın? maz mısın?
O ar maz ar mı? maz mı?
Biz arız mayız ar mıyız? maz mıyız?
Siz arsınız mazsınız ar mısınız? maz mısınız?
Onlar arlar mazlar arlar mı? mazlar mı?

Şimdiki Zamanın Hikayesi
açmak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ıyordum mıyordum ıyor muydum? mıyor muydum?
Sen ıyordun mıyordun ıyor muydun? mıyor muydun?
O ıyordu mıyordu ıyor muydu? mıyor muydu?
Biz ıyorduk mıyorduk ıyor muyduk? mıyor muyduk?
Siz ıyordunuz mıyordunuz ıyor muydunuz? mıyor muydunuz?
Onlar ıyordular mıyordular ıyorlar mıydı? mıyorlar mıydı?

Geniş Zamanın Rivayeti
açmak fiilinin geniş zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben armışım mazmışım arymışım? mazymışım?
Sen armışsın mazmışsın arymışsın? mazymışsın?
O armış mazmış arymış? mazymış?
Biz armışız mazmışız arymışız? mazymışız?
Siz armışsınız mazmışsınız arymışsınız? mazymışsınız?
Onlar armışlar mazmışlar arymışlar? mazymışlar?

Şimdiki Zamanın Rivayeti
açmak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti çekimi
# Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru
Ben ıyormuşum mıyormuşum ıyor muymuşum? mıyor muymuşum?
Sen ıyormuşsun mıyormuşsun ıyor muymuşsun? mıyor muymuşsun?
O ıyormuş mıyormuş ıyor muymuş? mıyor muymuş?
Biz ıyormuşuz mıyormuşuz ıyor muymuşuz? mıyor muymuşuz?
Siz ıyormuşsunuz mıyormuşsunuz ıyor muymuşsunuz? mıyor muymuşsunuz?
Onlar ıyormuşlar mıyormuşlar ıyorlar mıymış? mıyorlar mıymış?